ΓΔ: 1413.26 -0.42% Τζίρος: 105.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

ΤτΕ: Πτώση 2,4% στο ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών το α' τρίμηνο 

Οριακά αυξημένες κατά 10 εκατ. ευρώ, στα 1.233 εκατ. οι συνολικές καταθέσεις για τον κλάδο στο πρώτο τρίμηνο, με το ενεργητικό να διαμορφώνεται στα 18.416 εκατ. ευρώ.

 

Πτωτικά κινήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο α' τρίμηνο του 2020, φθάνοντας στα 18.416 εκατ. ευρώ από 18.882 εκατ. που ήταν στο δ' τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Όμως οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.233 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2020. Οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 43 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 6,7% το α΄ τρίμηνο του 2020, έναντι 6,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

 

2019

2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Δ' τρίμηνο

Α' τρίμηνο

Καταθέσεις

1.223

1.233

Εσωτερικό

888

845

Εξωτερικό

335

387

Χρεωστικοί Τίτλοι

11.822

11.756

Εσωτερικό

5.396

5.258

Εξωτερικό

6.426

6.497

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

2.977

2.573

Εσωτερικό

928

779

Εξωτερικό

2.049

1.794

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

639

563

Εσωτερικό

458

404

Εξωτερικό

181

159

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

671

691

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

3

3

Δάνεια

166

164

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

435

417

Λοιπά στοιχεία

947

1.016

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

18.882

18.416

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

Ίδια Κεφάλαια

3.180

2.876

Ασφαλιστικές προβλέψεις

14.021

13.920

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

10.931

10.831

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

842

950

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.090

3.089

Δάνεια

138

132

Λοιπά στοιχεία

1.542

1.487

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 11.756 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2020, έναντι 11.822 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται στη μείωση των τιμών τίτλων εξωτερικού και σε ρευστοποιήσεις τίτλων εσωτερικού, που αντισταθμίστηκαν όμως εν μέρει από αγορές τίτλων εξωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 63,8%, έναντι 62,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.573 εκατ. ευρώ, έναντι 2.977 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε σε 14,0%, έναντι 15,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται τόσο στη μείωση των αποτιμήσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων όσο και σε καθαρές πωλήσεις μεριδίων.

Καθαρές ροέςi τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις

2019

Δ΄ τρίμηνο

2020

Α΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

191

113

Εσωτερικό

73

-116

Εξωτερικό

119

230

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

-17

-133

Εσωτερικό

-16

-40

Εξωτερικό

0

-93

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

12

-22

Εσωτερικό

0

-14

Εξωτερικό

12

-8

Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τη μεταβολή των υπολοίπων διορθωμένη για το μέρος της μεταβολής που οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης και προσαρμογές από αναταξινομήσεις.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης, πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, μειώθηκε σε 563 εκατ. ευρώ, έναντι 639 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε σε 3,1%, έναντι 3,4% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 304 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2.876 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2020. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 101 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 13.920 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 100 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες και διαμορφώθηκαν στα 3.089 εκατ. ευρώ. Το 71% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-ydrogios_asfalistiki_athens
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία του ομίλου Reale με την Υδρόγειο Ασφαλιστική

Με την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Υδρογείου Ασφαλιστικής, ο όμιλος Reale θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, ιδιαίτερα στους κλάδους ασφάλισης εκτός οχημάτων.