bonds

Πόσες ομολογίες θα πάρουν οι ιδιώτες επενδυτές από την έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Σε ποσοστό 81,2% ικανοποιήθηκε η ζήτηση τίτλων από ιδιώτες επενδυτές. Μεγάλη υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,37 φορές. Επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και αποπληρωμή παλαιότερων δανείων.

Σε ποσοστό 81,2% ικανοποιήθηκε η ζήτηση ομολόγων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από ιδιώτες επενδυτές, σύμφωνα με την κατανομή που έγινε μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 1,37 φορές, καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές, από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ύψους 686,737 εκατ. ευρώ έναντι 500 εκατ. ευρώ, που ήταν το μέγιστο ποσό, το οποίο επεδίωκε να αντλήσει ο εισηγμένος κατασκευαστικός όμιλος.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ιδιώτης επενδυτής για κάθε 1.000 ευρώ που προσέφερε για την αγορά τίτλων, θα πάρει τίτλους αξίας 812 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ»  προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 01.07.2020 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 500.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €686,737 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,37 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 9.591.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,75%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,75% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,75%, είναι οι εξής:

  • α) 282.500 Ομολογίες (56,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 348.030 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 81,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και
  • β) 217.500 Ομολογίες (43,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 311.807 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 69,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 217.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 106.020 Ομολογίες ως ακολούθως:

omologa_gek_anadoxoi

 

Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν με τη νέα έκδοση ομολόγων. Το μεγαλύτερο μέρος (400 εκατ. ευρώ) θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων, ενώ θα αποπληρωθούν παλαιότερα δάνεια.

Τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €500.000 χιλ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €10.602,4 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

Ειδικότερα, αυτή θα είναι η χρήση των καθαρών κεφαλαίων και οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης:

Ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας από τη  Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά "ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2" και με λατινική γραμματοσειρά "GEKTERNAB2".

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα στις 03.07.2020.

Τροποποιήσεις ομολογιακού δανείου ποσού €120.000.000

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει εξάλλου ότι από την 3η Ιουλίου 2020 τίθενται σε ισχύ οι τροποποιήσεις των όρων του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (το "Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018"), οι οποίες αποφασίστηκαν από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 κατά την επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018 της 19η Μαρτίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανωτέρω τροποποιήσεις τελούσαν υπό την αίρεση της έκδοσης από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€500.000.000), οι ομολογίες του οποίου διατέθηκαν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α..

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιστέρης: Επενδύσεις 4 δισ. δρομολογεί η ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ 

Αναγκαία η πραγματοποίηση επενδύσεων με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία, ώστε να στηριχθεί και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, τόνισε ο επικεφαλής της ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η EBRD επένδυσε 57,5 εκατ. στο ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο των ελληνικών εταιρικών ομολόγων της EBRD, «το οποίο έχει αναπτυχθεί για να επεκτείνει τη στήριξή της στην εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Χρηματιστήριο καλωσόρισε το εταιρικό ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα

Το παραδοσιακό καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης χτύπησαν οι κ.κ. Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και Πηνελόπη Λαζαρίδου, γενικός διευθυντής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETE: Ισχυρή η ζήτηση για τα εταιρικά ομόλογα της ΓΕΚ Τέρνα

Η επιτυχημένη έκδοση του ομολογιακού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με υψηλή υπερκάλυψη αποδεικνύει το επενδυτικό ενδιαφέρον, τόνισε ο γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής της Εθνικής Τράπεζας, Β. Καραμούζης.