Φώτο: epsilonnet.gr

Epsilon Net: Ξεκινάει αύριο η δημόσια προσφορά

Αύριο ξεκινάει αύριο η δημόσια προσφορά 2.224.560 νέων μετοχών της Epsilon Net στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Η διαδικασία λήγει την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών η Epsilon Net ανακοινώνει τη δημόσια προσφορά 2.224.560 νέων μετοχών της εταιρείας. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς τους θα γίνει αύριο και θα λήξει την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 

Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας, καθορίστηκε το δεσμευτικό εύρος τιμών για τους Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους εντός του εύρους, και τους Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίοι θα υποβάλλουν τις προσφορές τους στο ανώτατο άκρο του εύρους.

Το δεσμευτικό εύρος τιμών για τις Νέες Μετοχές κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Προσφοράς έχει ως εξής:

Κατώτατη Τιμή Εύρους

Ανώτατη Τιμή Εύρους

€2,36

€2,70

Το χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς έχει ως εξής:

  • Παύση Διαπραγμάτευσης των μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.: Τρίτη 07.07.2020
  • Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς: Τετάρτη, 08.07.2020
  • Λήξη Δημόσιας Προσφοράς: Παρασκευή, 10.07.2020
  • Εκτιμώμενη Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. : Τετάρτη, 15.07.2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, στην από 25.06.2020 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της πολιτικής ανταμοιβής των μετόχων της που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αποφάσισε να προτείνει στην ερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για την χρήση 2019 σε ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν στα πλαίσια της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2019. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Νet: Αγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Hoteliga International

Το συμφωνητικό που υπογράφηκε με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Πολωνίας AILLERON SA προβλέπει τίμημα 150.000 ευρώ για την εξαγορά του 51% των μετοχών που κατείχε η εταιρεία στη Hoteliga International sp.Zo.o.