ΓΔ: 907.08 0.85% Τζίρος: 81.54 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ομολογιακό δάνειο έως 150 εκατ. από την Τέρνα Ενεργειακή

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου το οποίο υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 120 και150 εκατ. ευρώ.

Τις διαδικασίες για την έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψος του οποίου υπολογίζεται από 120 εκατ. ευρώ έως 150 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 25.09.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε: 

(α) την παροχή εγγύησης προς την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και,

(β) τη σύσταση ενεχύρου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή αυτών του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, επί των απαιτήσεων που απορρέουν από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στο πλαίσιο της έκδοσης από την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 120.000.000) κατ' ελάχιστον και έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 150.000.000), με διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ