O CEO του Ομίλου της Alpha Bank, Βασίλειος Ε. Ψάλτης

Β. Ψάλτης: «Τολμάμε την επανεκκίνηση της Alpha Bank, νέα δάνεια 5 δισ. φέτος»

«Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περί τα 3 δισ. ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις», ανέφερε ο CEO του Ομίλου Βασίλειος Ε. Ψάλτης μιλώντας στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στην επανεκκίνηση της Alpha Bank, με μοχλό τη μεγάλη τιτλοποίηση Galaxy, αλλά και στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας με νέα δάνεια που θα ξεπεράσουν τα 5 δισ. ευρώ φέτος αναφέρθηκαν τα κορυφαία διοικητικά στελέχη της τράπεζας, κατά τις ομιλίες τους στη σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων,

Την ισχυρή δέσμευση της Alpha Bank στην εθνική προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας επανέλαβε από το βήμα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο CEO του Ομίλου Βασίλειος Ε. Ψάλτης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους Μετόχους για την αποφασιστικότητα της Διοίκησης να διατηρήσει ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού της Τράπεζας, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις που θέτει η υγειονομική και οικονομική κρίση.

«Με την αυτοπεποίθηση που αρμόζει σε έναν μεγάλο θεσμικό φορέα», η Alpha Bank διασφάλισε την απρόσκοπτη λειτουργία της από την έναρξη της πανδημίας και συνέχισε να υποστηρίζει τους πελάτες της και την Ελληνική Οικονομία, παρέχοντας ασφαλείς υγειονομικές συνθήκες σε συναλλασσόμενο κοινό και στο προσωπικό της, τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Και πρόσθεσε: «Παράλληλα, αντιλαμβανόμενοι ως εθνική αποστολή την επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα, στηρίζουμε ενεργά την Ελληνική Οικονομία. Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περί τα Ευρώ 3 δισ. νέες χρηματοδοτήσεις. Προωθούμε ενεργά τη συμμετοχή των Πελατών μας στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των Επιχειρήσεων, με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτυγχάνοντας, μάλιστα, να είμαστε η Τράπεζα που εξασφάλισε το μεγαλύτερο όγκο κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Τέλος, προχωρήσαμε σε αναστολές πληρωμών εξυπηρετούμενων δανειακών υποχρεώσεων, ύψους Ευρώ 4,8 δισ. στο πρώτο εξάμηνο του 2020, στηρίζοντας εμπράκτως τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται. Η εκτίμησή μας για το 2020 είναι ότι οι εκταμιεύσεις νέων δανείων στην Ελλάδα θα διαμορφωθούν σε άνω των Ευρώ 5 δισ.».

Αταλάντευτη η πορεία υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank

Ο κ. Ψάλτης χαρακτήρισε το 2019 «έτος επανακαθορισμού της στρατηγικής μας κατεύθυνσης», κατά το οποίο «ως νέα Διοικητική Ομάδα, δουλέψαμε στενά μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Εργαζομένους μας προκειμένου να σχεδιάσουμε και να θέσουμε σε τροχιά υλοποίησης το όραμά μας για την Alpha Bank του μέλλοντος».

Ο CEO της Alpha Bank επαναβεβαίωσε τους τέσσερις άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου 2020-2022:

  • Πρώτον, την αποφασιστική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, μέσα από την αξιοποίηση της υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, αλλά και την επανεκκίνηση του Προγράμματος Τιτλοποίησης ΜΕΑ Galaxy, ύψους Ευρώ 10,6 δισ., μίας από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει το ζωηρό ενδιαφέρον ισχυρών διεθνών επενδυτών της διεθνούς αγοράς. «Βρισκόμαστε ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με τους προτιμητέους επενδυτές και φιλοδοξούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να έχουμε δεσμευτικές προσφορές και να μπούμε στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης αυτής της μεγάλης συναλλαγής εντός του τρέχοντος έτους. Η ολοκλήρωση του Galaxy θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει», τόνισε ο κ. Ψάλτης.

Υπενθύμισε επίσης ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα την πώληση του Neptune, ενός χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας ύψους Ευρώ 1,1 δισ., «εισάγοντας νέα αρχιτεκτονική σε τέτοιου είδους συναλλαγές».

  • Δεύτερον, την προσήλωση στην ικανοποίηση των αναγκών των Πελατών της Τράπεζας και στη στήριξη των επενδύσεων στην Ελλάδα. «Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην εθνική προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της πανδημίας. Όμως οφείλουμε παράλληλα να στρέψουμε το βλέμμα στο Αύριο. Στην Alpha Bank, θεωρούμε αποστολή μας να στηρίξουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και να βάλουμε ως προτεραιότητα την παροχή υψηλής ποιότητας τραπεζικών υπηρεσιών».
  • Τρίτον, τη μεθοδική υλοποίηση του Σχεδίου Μετασχηματισμού γύρω από 20 μεγάλες δράσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί και θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία εξειδικευμένου Transformation Office, ενώ η ψηφιακή agenda παραμένει μεταξύ των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων, με σειρά παρεμβάσεων για βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του Πελάτη.
  • Τέταρτον, τη διαρκή ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. «Η αύξηση του αριθμού των Ανεξάρτητων ΜηΕκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων και των τομέων ευθύνης των μελών της Διοικητικής Ομάδας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Εποπτικών Αρχών, και η προσαρμογή των καταστατικών εγγράφων και εσωτερικών διαδικασιών στο νέο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης προάγουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποδοτικότητα», τόνισε ο κ. Ψάλτης. Υπογράμμισε ότι στον ίδιο πυλώνα εντάσσεται και η «διαμόρφωση ενός πλαισίου ανάδειξης του ταλέντου και ανταπόδοσης προς το Προσωπικό, μέσω μιας δομημένης διαδικασίας στοχοθεσίας και επιμέτρησης της απόδοσης».

Ράπανος: «Η Alpha Bank πρωτοστατεί στη στήριξη της επιχειρηματικότητας»

Την εκτίμηση ότι τα δημοσιονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της αναμενόμενης ύφεσης και θα στηρίξουν την ανάκαμψη της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας από το τέταρτο τρίμηνο του 2020, διατύπωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, Βασίλειος Θ. Ράπανος, κατά τη σημερινή ομιλία του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Ο κ. Ράπανος τόνισε ότι η Ελλάδα επέδειξε ιδιαίτερη οικονομική ανθεκτικότητα, παρά την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, με το ΑΕΠ να μειώνεται μόλις κατά 0,9% το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι συρρίκνωσης κατά 3,2% που σημειώθηκε στην Ευρωζώνη. Η επιτυχία αυτή, όπως είπε, «οφείλεται στην καλή λειτουργία της κρατικής μηχανής για την κάμψη της επιδημικής καμπύλης, στη ραγδαία προσαρμογή του ιδιωτικού όπως και του δημόσιου τομέα στην ψηφιακή οικονομία, καθώς και στην αποφασιστική και γρήγορη αντίδραση του κράτους για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων».

Ισχυροί θεσμοί και γενναίες μεταρρυθμίσεις για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη

Προκειμένου η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Alpha Bank τόνισε ότι «δεν αρκεί η διαχείριση της ζήτησης, αλλά πρέπει να στηριχτεί και η πλευρά της προσφοράς, με ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας». Ενόψει της σημαντικής εισροής πόρων από την Ε.Ε. τα επόμενα χρόνια, η χώρα μας καλείται να αξιοποιήσει παραγωγικά αυτή τη σημαντική ευκαιρία, τόνισε. «Η διαχείριση αυτών των πόρων οφείλει να υπερβεί τις παθογένειες στο πεδίο της απορρόφησης, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και την υλοποίηση ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου».

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Ράπανος, «η διατηρήσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα πόρων και καλών σχεδιασμών – εξίσου σημαντικοί είναι οι θεσμοί και οι μηχανισμοί αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων». Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ράπανος ανέδειξε την ανάγκη περαιτέρω θεσμικής θωράκισης στο εθνικό σύστημα υγείας με την εφαρμογή σύγχρονων κανόνων διακυβέρνησης τόσο στα νοσοκομεία όσο και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, απλοποίησης του φορολογικού συστήματος ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικό και ελκυστικό για επενδύσεις, καθώς και εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και σύνδεσής της με την παραγωγή.

Αναφερόμενος στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τόνισε ότι «ο ρόλος των τραπεζών είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας», ενώ χαρακτήρισε το τραπεζικό σύστημα «αιμοδότη όλων των επενδυτικών ευκαιριών» και υπογράμμισε ότι «η διαμόρφωση μιας δυναμικής και συνετής πιστωτικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στη βέλτιστη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και στην ενίσχυση του χαμηλού ποσοστού απορρόφησής τους […] Σε αυτή την πρωτόγνωρη υγειονομική και οικονομική κρίση, οι τράπεζες καλούνται να διοχετεύσουν αποτελεσματικά τα κεφάλαια των κρατικών προγραμμάτων στήριξης, και παράλληλα να χορηγήσουν δάνεια στην πραγματική οικονομία, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης που επέφερε η νέα κρίση στην ελληνική οικονομία».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καλεί τους δανειολήπτες η Alpha Bank να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γεφυρα»

Η τράπεζα στηρίζει τους δανειολήπτες που δέχθηκαν πλήγμα λόγω της πανδημίας και θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα του υπ. Οικονομικών για την επιδότηση δανείων με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση της Alpha Bank για ένταξη του Galaxy στο σχέδιο «Ηρακλής»

Η αίτηση αφορά την ένταξη στο σχέδιο «Ηρακλής» των τιτλοποιήσεων Orion και Galaxy ΙΙ λογιστικής αξίας 1,9 και 5,7 δισ. αντιστοίχως. Θα ακολουθήσει αίτηση για το Galaxy IV στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοταχώς προχωρά το Galaxy η Alpha, υποβλήθηκε αίτημα στον «Ηρακλή»

Η Alpha Bank ζήτηση υπαγωγή στο σχέδιο «Ηρακλης» χαρτοφυλακίων retail ύψους 7,6 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η τράπεζα θα έχει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στον κλάδο.