Με ποσοστό πάνω από 5% η Capital στην Eurobank

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, υπερέβη στις 04.10.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank και ανήλθε σε 5,13%.

Την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Capital Group στο μετοχικό της κεφάλαιο πάνω από το όριο του 5% ανακοίνωσε η Eurobank.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, «το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, υπερέβη στις 04.10.2019 του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), καθώς το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 5,1302%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 190.289.209 δικαιώματα ψήφου επί μετοχών Eurobank».

Η αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου

eurobank_capital

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Πρόταση στη Γ.Σ. για επιστροφή κεφαλαίου σε είδος

Η πρόταση του Δ.Σ. είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή σε είδος, προκειμένου να περιέλθουν οι μετοχές του SPV στους μετόχους της Eurobank, με αναλογία 1 μετοχή του SPV για κάθε 12 μετοχές της.
Φώτο: Shutterstock
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 28/7 η τακτική Γ.Σ. της Eurobank για την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairo

Η τακτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για να καθοριστούν μεταξύ άλλων οι τελικές κινήσεις για την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Cairo. Παράλληλα, θα εκλεγούν νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.