Φώτο: EXALCO

Εκδίδει ομόλογο η Εξαλκο με εγγύηση της Βιοκαρπέτ

Το πρόγραμμα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης της Εξάλκο θα είναι ύψους έως 10 εκατ. ευρώ.

Την παροχή εγγύησης στη θυγατρική της εταιρεία, Exalco, αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων της Βιοκαρπέτ, προκειμένου να εκδώσει Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 10 εκατ. ευρώ. Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.316.333  ήτοι  ποσοστό 84,70% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας. Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Παροχή Εγγύησης υπέρ της εταιρίας «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους εώς δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000,00) που θα καλυφθεί από την ALPHA BANK AE.

Η ΓΣ αποφάσισε την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ   στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους εώς ΔΕΚΑ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (€10.000.000,00) που θα καλυφθεί από την ALPHA BANK AE.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EXALCO: Αναστολή των συμβάσεων εργασίας σε μέρος των εργαζομένων από 3 Απριλίου έως 15 Μαΐου

Η εταιρεία δηλώνει πως δεν μπορεί να εκτιμήσει προς το παρόν τις οικονομικές επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης και θα περιμένει να ποσοτικοποιηθούν τα στοιχεία για να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό.