Φωτο: INTRALOT

Μειώθηκε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Mittleman στην Intralot

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της Mittleman Investment Management, μετά την μείωση της συμμετοχής της σε 4,9648% είναι πλέον 7.792.837.

Tο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Mittleman Investment Management, LLC, στην Intralot, μειώθηκε σε 4,9648% από 9,7647% στις 4 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας είναι πλέον 7.792.837.

Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχει ως εξής: 

- Aimia Inc. : 4,9648% 
- Aimia AM Holdings Inc. : 4,9648% 
- Master Control LLC : 4,9648% 
- Mittleman Investment Management, LLC : 4,9648% 

Η Aimia AM Holdings Inc., διάδοχος φορέας της Mittleman Brothers, LLC είναι το μοναδικό μέλος του Master Control LLC και ο Master είναι το μοναδικό μέλος της Mittleman Investment Management, LLC . Η Aimia AM Holdings είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της Aimia Inc. Η Mittleman Investment Management είναι σύμβουλος επενδύσεων εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Η.Π.Α. και παρέχει επενδυτικές συμβουλές στους πελάτες της και σε ορισμένα ομαδοποιημένα επενδυτικά οχήματα. Τα Διαχειριζόμενα Χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν περίπου 210 διαφορετικούς λογαριασμούς και κανένας από αυτούς δεν κατέχει 5% ή περισσότερο στον εκδότη. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Πτώση στα έσοδα α' εξαμήνου 38,8% σε ετήσια βάση

Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 26,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα 14,2% σε ετήσια βάση.