Φωτο: Shutterstock

Πήγε καλά εν μέσω πανδημίας η ΑΒ, αλλά βλέπει κινδύνους για την αγορά

Αυξημένες πωλήσεις και διευρυμένα περιθώρια κέρδους για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ τους πρώτους μήνες του 2020. Εκφράζει φόβους για μείωση καταναλωτικής δαπάνης και όξυνση του ανταγωνισμού.

Κινδύνους για την οργανωμένη λιανική από την πανδημία «βλέπει» η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος, λόγω συμπίεσης της καταναλωτικής ζήτησης, αλλά τονίζει ότι αντιμετωπίζει τις νέες συνθήκες ως μια ευκαιρία για την εδραίωση της ηγετικής θέσης της αλυσίδας στην αγορά.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας στην έκθεση που συνοδεύει τον ισολογισμό χρήσης 2019, η συνολική επίπτωση της πανδημίας από την ενδεχόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την απώλεια του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή, αλλά και την ανεργία, θα αποτιμηθεί για την ΑΒ, συνολικά, στο τέλος της χρονιάς. Η πανδημία ενδέχεται να οδηγήσει σε συμπίεση και συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών, επιφέροντας όξυνση του ανταγωνισμού και πτωτική τάση στις πωλήσεις και στο περιθώριο κέρδους.

Μέχρι στιγμής, πάντως, τα οικονομικά αποτελέσματα εξελίσσονται θετικά, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν, ενώ τα περιθώρια κέρδους διευρύνθηκαν, παρά την αύξηση του κόστους που προκάλεσαν τα αυξημένα μέτρα προστασίας και η χορήγηση μπόνους στο προσωπικό, όπως σημειώνει η διοίκηση.

Εξάλλου, τονίζεται ότι η πανδημία μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για εδραίωση της ηγετικής θέσης της  ΑΒ Βασιλόπουλος στην αγορά. Η ευκαιρία αξιοποιείται με την πραγματοποίηση μεγάλων επενδύσεων για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων και των υποδομών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Μεγάλες επενδύσεις στο δίκτυο

Για την τρέχουσα χρήση η «ΑΒ» σχεδιάζει την προσθήκη νέων καταστημάτων λιανικής (εταιρικών και franchising) και χονδρικής, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Ήδη πρόσθεσε στο δίκτυο της τρία καταστήματα (σε Σαντορίνη, Κυπαρισσία και Ακράτα), εξαγοράζοντας  τις εταιρείες «THIRA FOODS» και «K.A.S.T FOODS».

Την τελευταία χρονιά έγιναν επενδύσες  62,2 εκατ. ευρώ για την επέκταση, αναβάθμιση και ανακαίνιση του δικτύου πωλήσεων. Τέθηκαν σε λειτουργία οκτώ νέα καταστήματα σούπερ μάρκετ και 45 καταστήματα με το σύστημα δικαιόχρησης.

Στο τέλος του 2019 το δίκτυο πωλήσεων αριθμούσε 510 καταστήματα, από τα οποία 304 είναι εταιρικά, 191 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 15 είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης. Ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε στα 14.550 άτομα.

Μικρή μείωση τζίρου το 2019 λόγω ανταγωνισμού

Κατά την περσινή χρονιά, η ΑΒ εμφάνισε μικρή μείωση πωλήσεων και μικτών κερδών, με τα υπόλοιπα μεγέθη (EBITDA, κέρδη) να επηρεάζονται από την αλλαγή στη λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων λόγω του ΔΠΧΑ 16.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2019 σε 1,95 δισ. ευρώ, από 1,98 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Η μείωση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τη διοίκηση της αλυσίδας, στην όξυνση του ανταγωνισμού καθώς και στις εν γένει συνθήκες της αγοράς και συγκεκριμένα στη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 170,4 εκατ. ευρώ, το 2019 έναντι 130,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,9%, λόγω υποχώρησης των λειτουργικών δαπανών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16.

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 47,2% διαμορφούμενα σε 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 54 εκατ. ευρώ το 2018. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος η αλλαγή του λογιστικού χειρισμού, όσον αφορά στις μισθώσεις, μείωσε τα προ φόρων κέρδη κατά 14,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20 εκατ. έναντι 34,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,20% για την εταιρία.

Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, ύψους 16,55 εκατ. ευρώ στις κοινές μετοχές, ήτοι 1,3 ευρώ ανά μετοχή. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν τόκοι 4,7 εκατ. ευρώ στις προνομιούχες μετοχές που κατέχει η Delhaize. Η εταιρεία AHOLD DELHAIZE N.V. με έδρα την Ολλανδία ελέγχει το 100% της ΑΒ Βασιλόπουλος, μέσω της θυγατρικής της LION RETAIL HOLDING S.AR.L.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός 2018 της Folli χωρίς απαλλαγή ευθυνών της διοίκησης

Η PwC ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2019. Η διοίκηση της Folli-Follie δεν απαλλάχθηκε των ευθυνών της εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2018.