Φώτο: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Μεγάλο έργο αποθήκευσης ενέργειας από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Στην τελική ευθεία για έγκριση από την Κομισιόν το αντλησιοταμιευτικό έργο στην Αμφιλοχία. Σκοπός είναι η αποθήκευση ενέργειας για υποστήριξη της διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στην ενεργειακή παραγωγή.

Με ένα εκτενές ερωτηματολόγιο απάντησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο φάκελο τεκμηρίωσης για την υιοθέτηση ειδικού πλαισίου για το αντλησιοταμιευτικό έργο που σχεδιάζει η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στην Αμφιλοχία.

Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΕΝ κατάρτισε το ειδικό καθεστώς στήριξης που υπέβαλε στην Κομισιόν προς έγκριση τον Ιούλιο. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν αντιρρήσεις δομικού χαρακτήρα από τις Βρυξέλλες στο σχέδιο.

Τον Οκτώβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον κατάλογο 248 βασικών έργων ενεργειακής υποδομής σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Τα έργα αυτά συμβάλλουν στην ενοποίηση της αγοράς ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη μείωση των εκπομπών CO2. Ως «Έργα Kοινού Eνδιαφέροντος» (PCI) επωφελούνται από ταχύτερη και πιο αποτελεσματική διαδικασία χορήγησης αδειών και ευνοϊκότερο κανονιστικό πλαίσιο. Ο κατάλογος των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

Το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 3.24 «Σύστημα Αντλησοταμίευσης με δύο ανεξάρτητες άνω δεξαμενές: Αγ. Γεώργιος και Πύργος», βρίσκεται στο Δήμο Αμφιλοχίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Ο σκοπός του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Η περίσσεια της αιολικής, φωτοβολταϊκής ή/και θερμικής παραγωγής θα αποθηκεύεται υδραυλικά, μέσω άντλησης ύδατος από την κάτω στις άνω δεξαμενές κατά τη διάρκεια χαμηλής κατανάλωσης ή σε περιόδους υπερπαραγωγής από Α.Π.Ε. Ακολούθως, η αποθηκευμένη ενέργεια θα αποδίδεται πάλι ως ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα, μέσω των υδροστροβίλων, κατά τη διάρκεια των ωρών υψηλής ζήτησης.

Αποτελείται από δύο ξεχωριστές άνω δεξαμενές στις θέσεις «Άγιος Γεώργιος» (ωφέλιμος όγκος 5 εκατ. κ.μ) και «Πύργος» (ωφέλιμος όγκος 2 εκατ. κ.μ.) και μια κοινή κάτω δεξαμενή, την υφιστάμενη τεχνητή λίμνη Καστρακίου. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί σε δύο ανεξάρτητους σταθμούς παραγωγής-άντλησης, στα βορειοανατολικά της λίμνης Καστρακίου.

Συνολικά η εγκατεστημένη ισχύς του συστήματος θα φτάνει περίπου 680 MW (παραγωγή) / 730 MW (άντληση) και η καθαρή ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι 816 GWh. O προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται να ξεπεράσει τα 500 εκ. ευρώ.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι: 

Α. «Άγιος Γεώργιος», με ωφέλιμο όγκο (αποθήκευσης ύδατος) ~ 5 x 106 m3

    Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής: 460 MW (4 αναστρέψιμες μονάδες)

    Εγκατεστημένη ισχύς άντλησης: 496 MW 

Β. «Πύργος», με ωφέλιμο όγκο ~ 2 x 106 m3

    Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής: 220 MW (2 αναστρέψιμες μονάδες)

    Εγκατεστημένη ισχύς άντλησης: 234 MW 

Το έργο έχει λάβει άδειες παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. και προσωρινούς όρους σύνδεσης από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε, ενώ το σύνολο των μελετών του έχουν ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2016, κατόπιν συγχρηματοδότησης από τον ευρωπαϊκό φορέα «Connecting Europe Facility(CEF)» – (Συνδέοντας την Ευρώπη).

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Από 11/9 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών

Προέκυψαν από ΑΜΚ, τα κεφάλαια της οποίας, ύψους 68.523.642 ευρώ, θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, όπως η ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων του Καφηρέα ισχύος 330MW, της Ταράτσας ισχύος 30MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67MW.