ΓΔ: 888.26 0.63% Τζίρος: 66.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Αυξάνει το ποσοστό της στη Forthnet η United με μετατροπή ομολογιών

Την αύξηση του ποσοστού της United στη Forthnet κατά 25,73 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η εταιρεία, μετά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών.

Προχωράει η μετατροπή ομολογιών σε μετοχές για να αυξήσει το ποσοστό της η United Group, του νέου βασικού μετόχου σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί από τον περασμένο Μάιο. Ειδικότερα, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 25,73 εκατ. ευρώ, μετά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής ομολογιών από την ομολογιούχο Newco United Group ανακοίνωσε η Forthnet.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες σε συμφωνία κατέληξαν οι πιστώτριες τράπεζες, Πειραιώς, Εθνική, Alpha και Attica Bank με τη United Group, προκειμένου να της παραχωρήσουν το σύνολο της έκθεσής τους (μετοχές, δάνεια, μετατρέψιμα ομόλογα) στη Forthnet και στις θυγατρικές της.  Το συνολικό τίμημα υπολογίζεται στα 45 εκατ. ευρώ και με τον τρόπο αυτό κλείνει ένα «σήριαλ» τεσσάρων ετών για την ελληνική εταιρεία, αν και η συμφωνία θα πρέπει να λάβει και την έγκριση των αρμόδιων αρχών. 

Σημειώνεται ότι η United Group ελέγχεται από τη βρετανική επενδυτική εταιρεία BC Partners και τον τελευταίο μήνα βρίσκονταν σε αποκλειστικές συζητήσεις με τις πωλήτριες τράπεζες για την απόκτηση της εισηγμένης τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, στο πλαίσιο του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού.  Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, όπως είχε αναφέρει το Business Daily, δημιουργείται ένας ακόμη «παίκτης» στην ελληνική αγορά παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Συγκεκριμένα, σε σχέση με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας 70.124.679,90 € και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016, σε συνδυασμό και με τις προηγηθείσες από 26.08.2020 και 10.09.2020 ανακοινώσεις της, η Forthnet αναφέρει ότι:

1.Συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής από την ομολογιούχο Newco United Group Hellas SARL ογδόντα πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα επτά (85.766.667) Μετατρέψιμων Ομολογιών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξάνεται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ και δέκα λεπτά (25.730.000,10€) και εκδίδονται συνολικά ογδόντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (85.766.667) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (στο εξής οι "Νέες Μετοχές"), σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του ΜΟΔ.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την με αρ. 531/24.09.2020 απόφασή του, διαπίστωσε την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και θα παραδοθούν στη δικαιούχο τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και τις οικείες εκτελεστικές αυτού αποφάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί προς τις αρμόδιες Αρχές προς έγκριση και δημοσίευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (77.509.870,20€) και είναι διαιρεμένο σε διακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα τέσσερις (258.366.234) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία.

4.H Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών με νεότερη ανακοίνωσή της.

 

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

United Group: Αυξημένη κερδοφορία για την μητρική της Forthnet

H Forthnet δημιούργησε το 14% των εσόδων του ομίλου. Η είσοδος της United Group στην Κροατία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα αύξησε τη συνολική αγορά που εξυπηρετεί η Εταιρεία περίπου στους 40 εκατομμύρια ανθρώπους.
forthnet, nova
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Forthnet: Το Δ.Σ. αποφάσισε την πρόωρη ολική αποπληρωμή του ΜΟΔ

Η ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πρόωρης ολικής αποπληρωμής ορίστηκε η 21η Απριλίου του 2021. Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετατρέψιμων ομολογιών του ΜΟΔ ορίστηκε η 19η Απριλίου 2021.