Φωτο: Shutterstock

Μεγάλη υπερκάλυψη για το «πράσινο» ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, στο 2,875% η απόδοση

Η έκδοση προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή 80 επενδυτών οι οποίοι προσέφεραν συνολικό ποσό 1,2 δισ. ευρώ. Σε «πράσινες» επενδύσεις τα κεφάλαια.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ομολογιακή έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον με τη συμμετοχή 80 επενδυτών οι οποίοι προσέφεραν συνολικό ποσό 1,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 2,4 φορές την έκδοση. Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, τοκομερίδιο 2,75% και απόδοση 2.875%. 

Η Τράπεζα δεσμεύεται συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας.

«Η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα, για μία ακόμη φορά, τη δέσμευσή της για στήριξη της πράσινης οικονομίας αλλά και τη στρατηγική της κατεύθυνση ως η Τράπεζα της Ενέργειας. Ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση του πρώτου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης στην ελληνική αγορά, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης την πρώτη έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από ελληνική τράπεζα από το 2015 και έπειτα» σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας.  

«Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL), που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.

Βάσει των αρχών της ICMA για τα πράσινα ομόλογα, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκδοση, η Τράπεζα δεσμεύεται συμβατικά ότι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την πώληση του ομολόγου θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας. Η Εθνική τράπεζα  έχει  ήδη υψηλό μερίδιο (40%) στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.

Η χρηματοδότηση έργων στον κλάδο της ενέργειας και κατά κύριο λόγο σε ΑΠΕ,  αποτελεί στρατηγικό στόχο της τράπεζας στοχεύοντας σε χρηματοδοτήσεις 3 δις. ευρώ τα επόμενα 3 χρόνια.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το ενδιαφέρον μεγάλου μέρους του επενδυτικού κοινού, συγκεντρώνοντας κεφάλαια ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή 80, στην πλειοψηφία τους ξένων, θεσμικών επενδυτών. Η επιτυχία του εγχειρήματος, αποτέλεσμα της ζήτησης που σημειώθηκε από μία ευρεία επενδυτική βάση, αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Εθνική τράπεζα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Οι BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και η Morgan Stanley ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.

Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ