Φώτο: Mls

«Γκάζωσε» την MLS η Κεφαλαιαγορά, τέλος στις καθυστερήσεις

Παρέμβαση της Επιτροπής για να σταματήσει η κωλυσιεργία με τις οικονομικές καταστάσεις. Η MLS πλήρωσε την οφειλή στην Deloitte και παρέλαβε την έκθεση ελέγχου για τα «φουσκωμένα» άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Τέλος στα παιχνίδια καθυστερήσεων από τη διοίκηση της MLS, που οδηγούσαν σε πλήρες αδιέξοδο την εισηγμένη, φαίνεται ότι δίνει η παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που υποχρέωσε τη διοίκηση της εταιρείας πληροφορικής να εξοφλήσει οφειλή 80.000 ευρώ στον οίκο Deloitte, ώστε να παραλάβει την ειδική έκθεση ελέγχου του ισολογισμού 2018, όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν «φουσκώσει» κατά 8,15 εκατ. ευρώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία..

Όπως έχει επισημάνει το Business Daily, αυτές οι καθυστερήσεις, με πρόσχημα την έλλειψη των 80.000 ευρώ, δημιουργούσαν μια άκρως παράδοξη κατάσταση, καθώς η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε αθέτηση πληρωμής κουπονιού 53.000 ευρώ στους κατόχους του πρώτου ομολόγου της και χρειάζεται την έγκριση των ομολογιούχων σε αυτή την καθυστέρηση πληρωμής και στην αλλαγή του τρόπου καταβολής των κουπονιών (ανά εξάμηνο και όχι ανά τρίμηνο). Όμως, οι ομολογιούχοι καλούνται να λάβουν μια τόσο σοβαρή απόφαση, ενώ παραμένουν «στο σκοτάδι» για την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αναβληθεί σήμερα, λόγω έλλειψης απαρτίας, και η δεύτερη συνέλευση ομολογιούχων που είχε συγκληθεί, κάτι που σημαίνει ότι η MLS παραμένει... στη ζώνη του λυκόφωτος, αφού έχει αθετήσει την πληρωμή τόκων, χωρίς να υπάρχει σχετική έγκριση από τους ομολογιούχους, χωρίς την οποία η εταιρεία βρίσκεται στο κατώφλι της πτώχευσης.

Οι αποφασιστικές κινήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να ξεπερασθεί το αδιέξοδο, που τραυματίζει την εικόνα του Χρηματιστηρίου αλλά και της αγοράς ομολόγων του ΧΑ, οδήγησαν τη διοίκηση της MLS να ανακοινώσει ότι προχωρά με γρήγορους ρυθμούς στη διαδικασία αναμόρφωσης των οικονομικών καταστάσεων του 2018, κατάρτισης των καταστάσεων για το 2019 και σύγκλησης συνέλευσης μετόχων στις 11 Νοεμβρίου, για να εγκριθεί η πρόσληψη ορκωτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 2020.

Αναλυτικά, η MLS αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα ότι:

α) Η Τελική Έκθεση Ελέγχου της Deloitte παραλήφθηκε σήμερα, 23/10/2020, το συμφωνηθέν τίμημα έχει καταβληθεί πλήρως και η Τελική Έκθεση Ελέγχου έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β) Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί σε 3-4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά.

γ) ) Σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20.10.2020, έχει συγκαλέσει και καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

  • Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.
  • Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτημένων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017.
  • Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις

δ) Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να δημοσιοποιήσει και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 6.11.2020.

ε) Παρότι η επιθυμία της Εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν συντομότερα επαναφορά των μετοχών της σε καθεστώς διαπραγμάτευσης, εκτιμούμε ότι δεν είναι εφικτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 13.11.2020. Πάραυτα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται και των υποδείξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου η Εταιρεία προσπαθεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανέλθουν οι μετοχές σε καθεστώς διαπραγμάτευσης το συντομότερο δυνατόν.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παιχνίδι καθυστερήσεων από MLS, στο σκοτάδι οι ομολογιούχοι

Κρίσιμες αποφάσεις καλούνται να λάβουν οι ομολογιούχοι την Παρασκευή, ενώ η διοίκηση της MLS καθυστερεί αδικαιολόγητα τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων. Εκτεθειμένη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νέο σχέδιο της Τρ. Πειραιώς για επιθετική μείωση των NPE

Έτος – κλειδί το 2021 για την εξυγίανση του ισολογισμού, στόχος η μείωση μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 12 δισ. ευρώ. Ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης κατά 2 δισ. ευρώ χωρίς αύξηση κεφαλαίου ή νέα στήριξη από ΤΧΣ.