Φώτο: Shutterstock

Στις 9 Νοεμβρίου η καταβολή προσωρινού μερίσματος της Inform Λύκος

Το συνολικό προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στα 1.028.918,70 ευρώ προ παρακράτησης φόρου, που αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Στις 9 Νοεμβρίου ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης καταβολής του προσωρινού μερίσματος της Inform Λύκος για την εταιρική χρήση 2020, ύψους 1.028.918,70 ευρώ προ παρακράτησης φόρου, που αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5%.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της:

Σε συνέχεια της από 12.08.2020 σχετικής ανακοίνωσής της, η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι το προσωρινό μέρισμα για την εταιρική χρήση 2020 ανέρχεται σε 1.028.918,70 ευρώ προ παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε € 0,05 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019, ήτοι € 0,0025. Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση € 0,0475 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 4η Νοεμβρίου 2020 (ημ/νία προσδιορισμού-record date). Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 3η Νοεμβρίου 2020 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2020.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως ακολούθως:

  1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετόχων, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.
  2. Μέσω κατάθεσης στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους.
  3. Από το δίκτυο των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

Με την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής, δηλ. από την 7η Νοεμβρίου 2021, η καταβολή του προσωρινού μερίσματος χρήσης 2020 θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί Αττικής, 5ο χλμ. Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6697608 κα Ελένη Γούναρη).

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 του Α.Κ.) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η σχετική αξίωση και ότι μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανέμει προσωρινό μέρισμα ύψους 1,02 εκατ. ευρώ η Inform Λύκος

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Στο ΓΕ.ΜΗ. θα δημοσιευτεί η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και καταβολής του προσωρινού μερίσματος.