Φώτο: Shutterstock

Διανέμει προσωρινό μέρισμα ύψους 1,02 εκατ. ευρώ η Inform Λύκος

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Στο ΓΕ.ΜΗ. θα δημοσιευτεί η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και καταβολής του προσωρινού μερίσματος.

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2020 με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου ανακοίνωσε η Inform Λύκος. Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται σε 1.028.918,70 ευρώ και αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της:

Ανακοινώνεται από την εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 12 Αυγούστου 2020 αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2020 με βάση τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2020 - 30/06/2020.

Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται σε € 1.028.918,70 προ παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε € 0,05 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019.

Η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και η ημερομηνία καταβολής του προσωρινού μερίσματος θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή των ως άνω οικονομικών καταστάσεων σε διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ