Φώτο: SOOC

Ντόπλερ: Στο 0,1 ευρώ η νέα ονομαστική αξία για τη μετοχή

Η γενική συνέλευση των μετόχων δέχθηκε τη μείωση κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 954.000 ευρώ. 

Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 954.000 ευρώ προχωρά η εταιρεία Ντόπλερ, μετά από αντίστοιχη απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, με τη νέα τιμή για τη μετοχή της από τις 12/11 να είναι στο 0,1 ευρώ ανά μετοχή. 

Όπως τονίζει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της: «Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 954.000,90 με συμψηφισμό ζημιών της Εταιρείας.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,19 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε 1.060.001,00 (€), διαιρούμενο σε 10.600.010 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,10 η κάθε μια. 

Η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας, καταχωρήθηκε με τον ΚΑΚ υπ' αριθμ. 2293269 την 16/10/2020 από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 09/11/2020 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 12/11/2020 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,10 Ευρώ ανά μετοχή».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Mevaco
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mevaco: Πτώση 52% στις πωλήσεις και 74,86 % στα EBITDA στο 9μηνο 2020

Το συνολικό Ενεργητικό της Εταιρείας κατά το γ’ τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 1.213,17 χιλ. Ευρώ και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Ταμιακών διαθεσίμων κατά 1.535,88 χιλ. Ευρώ, ως αποτέλεσμα της εκταμίευσης του ανωτέρω Ομολογιακού δανείου.