ΓΔ: 888.26 0.63% Τζίρος: 66.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Ellaktor

Ζημιές 53,8 εκατ. για την Ελλάκτωρ, απώλειες στις κατασκευές

Στα 58,9 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι ζημιές από τον τομέα κατασκευών, ενώ οι υπόλοιποι τομείς δραστηριότητες του ομίλου παρουσίασαν κερδοφορία. Καλλιτσάντσης: «Πιο κοντά ο στόχος της κερδοφορίας».

Με αυξημένες καθαρές ζημιές έκλεισε το 9μηνο για την Ελλάκτωρ, ενώ σημαντικά αυξημένες είναι οι ζημιές του κατασκευαστικού τομέα. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν
ζημιά €53,8 εκατ. έναντι ζημιών €24,9 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, «τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε οριακά κέρδη €1εκατ. έναντι κερδών €31,1 εκατ. για το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αναδιάρθρωσης του Ομίλου παρουσίασαν ζημιά €24,1 εκατ. ευρώ».

Σε ό,τι αφορά τον κατασκευαστικό τομέα, που βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών αναδιάρθρωσης, οι ζημιές προ φόρων στο 9μηνο ήταν 58,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 35,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Ειδικότερα,

  • Το 9μηνο 2020 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €375 εκατ., μειωμένα κατά 49% (ή €362 εκατ.) έναντι εσόδων €737 εκατ. το 9μηνο 2019, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής για επιστροφή στην κερδοφορία.
  • Το προσαρμοσμένο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€23,5 εκατ. το 9μηνο 2020 (ή -€43,2 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εξής στοιχείων: απομείωση €12,8 εκατ. λόγω πώλησης μη-λειτουργικών ακινήτων, ζημιά €6,5 εκατ. από αποχώρηση έργου από τη Βραζιλία και €0,4εκατ. κόστους αναδιάρθρωσης) έναντι - €19,2 εκατ. το 9μηνο 2019.
  • Το 9μηνο 2020 οι ζημιές προ φόρων ήταν €58,9 εκατ. έναντι ζημιών €35,6 εκατ. το 9μηνο 2019. Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν κέρδος €6,9 εκατ. από την πώληση της Hellas Gold που έχουν καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα το 2ο τρίμηνο του 2020.
  • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.09.2020 σε €1,8 δισ., εκ των οποίων €1,63 δισ. αντιστοιχούν σε συμβάσεις που υπεγράφησαν πριν τις 30.09.2020. Επιπλέον μετά τις 30.09.2020 εξασφαλίσθηκαν νέα έργα ύψους €203 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.
  • Το πλάνο μετασχηματισμού του Κλάδου Κατασκευής κατά την περίοδο 2020-2023 θα προσφέρει όφελος για τον Όμιλο περίπου €100 εκατ. Από αυτά περίπου €30 εκατ. εκτιμάται η μείωση του κόστους πωληθέντων από το νέο Κέντρο Προμηθειών Ομίλου, €32 εκατ. από μείωση των δαπανών προσωπικού, και περίπου €38 εκατ. από διάθεση μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων και εισπράξεις παλαιών απαιτήσεων.

Στους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του ομίλου, καταγράφονται σημαντικά κέρδη. Ειδικότερα,

  • Στις Παραχωρήσεις τo EBITDA διαμορφώθηκε σε €100 εκατ. το 9μηνο του 2020, έναντι €122 εκατ. το 9μηνο του 2019, μειωμένο κατά 19%, επηρεαζόμενο από το lockdown. Τον Απρίλιο ’20 η μείωση της κυκλοφορίας στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ άγγιξε το 72%, ενώ παρατηρήθηκε σταδιακή βελτίωση από τον Μάιο 2020 (-37%) μέχρι τον Αύγουστο (-8%). Τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 επηρέασαν αρνητικά την κυκλοφορία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια των οποίων η κυκλοφορία σημείωσε μείωση κατά 12% και 13% αντίστοιχα.
  • Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €54 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €39 εκατ. το 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 38% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Στα μέσα Οκτωβρίου ο Όμιλος ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την EDPR για την από κοινού ανάπτυξη πρόσθετων 900 MW.
  • Στο Περιβάλλον, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €9,5 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €9,1 εκατ. στο 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 4%, παρά την επίπτωση από το COVID-19. 
  • Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,7 εκατ. το 9μηνο του 2020 έναντι €1,7 εκατ. το 9μηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 60%. Από την επανέναρξη της πλήρους λειτουργίας του Smart Park στις αρχές Μαΐου 2020, η απόδοση αποκαταστάθηκε σταδιακά σημειώνοντας στο 9μηνο 2020 αύξηση επισκεψιμότητας 15% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του ομίλου για το 9μηνο, σημειώνεται ότι στα €136 εκατ. ανήλθε το προσαρμοσμένο EBITDA έναντι €151 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα 3ου τριμήνου καταγράφουν βελτίωση σε όλους του κλάδους έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2019.

Από τα προσαρμοσμένα EBITDA εξαιρούνται μη επαναλαμβανόμενα ποσά από την αναδιάρθρωση του κλάδου Κατασκευής με αρνητική επίπτωση €24,7 εκατ. (κόστη αναδιάρθρωσης €5,4 εκατ., απομείωσης αξίας μη λειτουργικών ακινήτων λόγω πώλησης €12,8 εκατ. και ζημία από αποχώρηση έργου από τη Βραζιλία € 6,5 εκατ.). 

Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 3ο τρίμηνο 2020 σε 23,4% έναντι 12,5% του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου το 3ο τρίμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη €11,7 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €1.101 εκατ. στις 30.09.2020, έναντι €1.143 εκατ. στις 30.06.2020 και έναντι €1.028 εκατ. στις 31.12.2019, με καθαρό δανεισμό προς EBITDA στα 6.1x. Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε στο 3ο τρίμηνο 2020 και ανήλθε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε €439 εκατ. έναντι €400 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2020 και €463 εκατ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Καλλιτσάντσης: Αντοχές σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση

Όπως δήλωσε ο CEO Αναστάσιος Καλλιτσάντσης«εν μέσω μίας πρωτόγνωρης για τα σύγχρονα επιχειρηματικά δεδομένα κατάστασης και της οικονομικής επίπτωσης που έχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέδειξε τις αμυντικές αντοχές του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων της, αλλά και το σθένος με το οποίο προχωρά στις αναγκαίες για τον Όμιλο δομικές μεταρρυθμίσεις.

Ενισχυμένο EBITDA, βελτιωμένη ρευστότητα και πειθαρχία στην πραγματοποίηση βαθιών διαρθρωτικών τομών – όπως η υλοποίηση του προγράμματος περιορισμού του μισθολογικού κόστους - είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 3ου τριμήνου 2020.

Παράλληλα, ο Όμιλος κινείται με στόχο να ισχυροποιήσει τις ηγετικές θέσεις που κατέχει σε κλάδους δραστηριότητας με σημαντικές θετικές προοπτικές, με μια σειρά ενεργειών, όπως η συμφωνία με την EDPR για ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος 900 MW, η διεκδίκηση νέων έργων παραχωρήσεων όπως η Εγνατία Οδός, η συμμετοχή σε νέα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ ετοιμάζεται να αξιοποιήσει την κατασκευαστική υπεροχή του στο πλαίσιο των νέων έργων υποδομής που αναμένονται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μετά από 2,5 χρόνια εντατικών ενεργειών αναδιάταξης της Κατασκευής, αξιοποίησης μη βασικών συμμετοχών και παγίων, συνεχούς αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος στις ΑΠΕ, ενίσχυσης της συμμετοχής στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, έκδοσης διεθνούς ομολόγου 670 εκατ. ευρώ και συγχώνευσης της ΕΛΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος επανέρχεται σταδιακά σε τροχιά ανάπτυξης.

Από τρίμηνο σε τρίμηνο η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έρχεται όλο και πιο κοντά στον στόχο της επιστροφής στην κερδοφορία και της προσφοράς αξίας στους μετόχους της, διαχειριζόμενη ακόμα και τις απρόβλεπτες προκλήσεις που θέτει η πανδημία. Έχουμε κάνει τις θυσίες, είναι θέμα χρόνου πλέον αυτές να δικαιωθούν προς όφελος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, των μετόχων και των εργαζομένων της».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Καμπάνα» 31,5 εκατ. δολ. στην Ελλάκτωρ από διαιτησία έργου στο Κατάρ

Υπεργολάβος δικαιώθηκε σε διεκδίκηση οφειλής 98,5 εκατ. ευρώ από την κοινοπραξία που κατασκεύασε το μετρό στην Ντόχα, όπου η ΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 32%. Θα υποβληθεί αγωγή ακύρωσης της απόφασης.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Δεν άσκησε call option για το 3,187% η Reggeborgh

«Η Reggeborgh ενημερώνει ότι την 20 Ιουλίου 2021 εξέπνευσε η περίοδος άσκησης του Call Option 6.828.260 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 3,187% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και η μέτοχος δήλωσε ότι δεν άσκησε το εν λόγω δικαίωμα.»
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Αγωγή από την Greenhill για ακύρωση της Γ.Σ. στις 22 Ιουνίου

H Ελλάκτωρ, με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζει αβάσιμη την αγωγή και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την Greenhill και τονίζει πως η παραπάνω κίνηση δεν σχετίζεται με τη διαδικασία της υπό εξέλιξη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση εξαγοράς της «Γεωθερμικός Στόχος II»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις αγορές στις οποίες αφορά.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το Ενημερωτικό για την αύξηση της Ελλάκτωρ

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης της Ελλάκτωρ το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων θα αξιοποιηθούν για την εξυγίανση του μεγάλου ασθενούς του ομίλου, του τομέα των κατασκευών.