Φώτο: Nikas

Παραίτηση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΙΚΑΣ

Ο Γ. Νίκας υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Tην παραίτησή του υπέβαλε ο  Γεώργιος Νίκας από θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.

Όπως γνωστοποιεί η εταιρεία Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο επενδυτικό κοινό μέσω ανακοίνωσής της την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, ο κος Γεώργιος Νίκας υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και μέλους αυτού. Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κου Γεωργίου Νίκα και τον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή του στη Διοίκηση της Εταιρείας.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του κου Γεωργίου Νίκα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τριετή θητεία, ήτοι μέχρι τις 3.7.2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ως ακολούθως:

  1)    Αλέξανδρος Βουσβούνης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  2)    Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

  3)    Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

  4)    Γεώργιος Γιατράκος, Εκτελεστικό Μέλος

  5)    Άρτεμις Ντούσια, Εκτελεστικό Μέλος

  6)    Στυλιανός Αργυρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  7)    Θεμιστοκλής Μακρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  8)    Σωτήρης Σεϊμανίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  9)    Νικόλαος Μαρκόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

10)    Βασίλειος Κωνσταντινίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008 παραμένει ως είχε δυνάμει της από 3.7.2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορήγησε δικαιώματα υπογραφής αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νίκας: Reverse split και ΑΜΚ έως 10 εκατ. ενέκρινε η γενική συνέλευση

Η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, από τα 0,04 ευρώ έκαστη μετοχή σε 0,12 ευρώ έκαστη, θα γίνει με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 3 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.