ΓΔ: 1408.52 -2.08% Τζίρος: 64.61 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:05:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περιόρισε κατά 14% τις ζημιές στο εννεάμηνο η Κέκροψ

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της, η εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την επιβολή της υποχρεωτικής έκπτωσης 40% των ενοικίων. Ποιες δαπάνες μειώθηκαν ώστε να περιοριστούν οι ζημιές.

Περιορισμο των ζημιών προ φόρων και τόκων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά 14% πέτυχε η εταιρεία Κεκροψ, με την μείωση να οφείλεται κυρίως στη μείωση των κοινόχρηστων δαπανών και των αμοιβών των συμβούλων που επιβάρυναν την εταιρεία την προηγούμενη περίοδο. Αντίστοιχη μείωση καταγράφηκε και στις ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της, η εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την επιβολή της υποχρεωτικής έκπτωσης ποσοστού 40% επί των μισθωμάτων και εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας θα διαμορφωθούν στα αντίστοιχα επίπεδα με τα περσυνά, εφόσον δεν υπάρξει κάποια νέα αρνητική απρόβλεπτη κατά την παρούσα φάση, εξέλιξη

Το σύνολο ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώθηκε στις 30.09.2020 σε 7.540 χιλ. ευρώ έναντι 7.964 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, σημειώνοντας μείωση 5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην επιστροφή κεφαλαίου που έλαβε η εταιρεία από τη συμμετοχής της στην ΑBIES Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και στη μείωση των λοιπών απαιτήσεων.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 3.754 χιλ. ευρώ στις 30.09.2020 έναντι 3.339 χιλ. ευρώ. στις 31.12.2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 415 χιλ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σταδιακή υλοποίηση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου 1.800 χιλ. ευρώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου στις 02.07.2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 3.109 χιλ. ευρώ στις 30.09.2020, έναντι € 3.519 χιλ. στις 31.12.2019, δηλαδή μειωμένα κατά 410 χιλ. ευρώ. Η μείωση οφείλεται κυρίως στις ζημιές μετά από φόρους.Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο και διαμορφώθηκε σε 4.432 χιλ. ευρώ στις 30.09.2020, έναντι 4.444 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019.

Επιπτώσεις από την πανδημία του ιού COVID-19

Η Διοίκηση της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ εστιάζοντας στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης της πανδημίας στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, εφάρμοσε αμέσως ένα πλάνο μέτρων και ενεργειών για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους ανωτέρω.

Συγκεκριμένα, έχουν αναληφθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

(i) Καταρτίστηκε αναλυτικό σχέδιο δράσης σε περίπτωση περιστατικού μόλυνσης και πραγματοποιήθηκε πλήρης εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της Εταιρείας σχετικά με τα συμπτώματα και τους τρόπους μετάδοσης του ιού. Δίδονται συνεχώς αναλυτικές οδηγίες για τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα μέτρα προφύλαξης, ενώ παρέχονται ανελλιπώς στους χώρους εργασίας τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας.

(ii) Εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού/απολύμανσης των χώρων της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(iii) Καταρτίστηκαν οδηγίες για το πότε και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να παραμένουν μακριά από το χώρο εργασίας, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμοδίων αρχών.

(iv) Υιοθετήθηκε πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας, εκ περιτροπής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων (βιντεοκλήσεων), καθώς και περιορισμού των επισκέψεων στους χώρους της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι, η εταιρεία δεν προέβη σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ούτε των αποδοχών του και προχώρησε στην οχύρωση της ρευστότητάς της μέσω της σύναψης σύμβασης Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου 1.800.000 ευρω, το οποίο συμφωνήθηκε να καλύψουν ισομερώς ως Ομολογιούχοι Δανειστές οι μέτοχοι της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» (ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και «INTRADEVELOPMENT» (ποσοστό συμμετοχής 34,32%). Η υλοποίηση του προγράμματος του Ομολογιακού δανείου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εταιρεία δεν αναμένεται να αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την τραπεζική χρηματοδότησή της, ως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας.

Στην περίπτωση της εταιρείας, όπου το σύνολο του χαρτοφυλακίου ακινήτων βρίσκεται είτε σε διαδικασία λήψης εγκρίσεων από τη Διοίκηση είτε εν αναμονή εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων προκειμένου τα ακίνητα αυτά να καταστούν αξιοποιήσιμα, η πιο σημαντική επίδραση του COVID- 19 είναι οι καθυστερήσεις που συνεπάγονται τα μέτρα που λαμβάνονται για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δικαστηρίων και η συνεπαγόμενη λόγω αυτών των μέτρων, καθυστέρηση.

Η Διοίκηση της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας και βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα σε περίπτωση που απαιτηθεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πλέον των όσων έχουν υιοθετηθεί έως σήμερα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΚΡΟΨ: Με ζημιές έκλεισε το εννεάμηνο παρά το «άλμα» 179% του τζίρου

Ζημιές που ξεπέρασαν τις 370 χιλ. ευρώ κατέγραψε η Κέκροψ στο εννεάμηνο, αν και ο κύκλος εργασιών της εκτοξεύτηκε στα 9,5 εκατ. ευρώ μετά το τέλος της υποχρεωτικής μείωσης των μισθωμάτων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΚΡΟΨ: Σχεδιάζει να καταθέσει προσφυγή κατά του Δημοσίου για αποζημίωση

Η εταιρεία θεωρεί πως η απόφαση του Αρείου Πάγου για την εκτός σχεδίου έκταση στα παλιά λατομεία Ψυχικού ήταν υπέρμετρα άδικη αλλά θα την σεβαστεί και είναι αποφασισμένη να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά του Δημοσίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέκροψ: Μη αναμενόμενη εξέλιξη η αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου

Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως η απόφαση βρίσκεται σε αντίθεση με παλαιότερες αποφάσεις των δικαστηρίων και σημειώνει πως ο Άρειος Πάγος με απόφαση του, είχε ήδη αναγνωρίσει την εν λόγω καταχρηστική συμπεριφορά του Ελληνικού Δημοσίου.