ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Intrakat

Προ φόρων ζημίες 2,5 εκατ. για την ΙNTRAKAT στο 9μηνο

Οι πωλήσεις του ομίλου για το εξεταζόμενο διάστημα υποχώρησαν κατά 40% για να φθάσουν στο επίπεδο των 127,6 εκατ. ευρώ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.

Πτωτική πορεία ακολούθησαν τα μεγέθη εννεάμηνου του ομίλου INTRAKAT, εξαιτίας των αρνητικών επιπτώσεων από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα. 

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος στο 9μηνο οι πωλήσεις του έφθασαν στα 127,6 εκατ. ευρώ με πτώση 40%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 375.000 και εμφάνισε ζημίες προ φόρων και τόκων ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. 

Πιο αναλυτικά και βάσει της ανακοίνωσης της εταιρείας: «στο εννιάμηνο του 2020 οι πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε €127,6 εκ. έναντι πωλήσεων €212,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση κατά 40% περίπου οφείλεται κατά κύριο λόγο στις σημαντικές καθυστερήσεις των απορροφήσεων στα έργα που εκτελεί η εταιρεία λόγω της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και ειδικά κατά το 3ο τρίμηνο του 2020.

To ΕΒITDA του Ομίλου στην ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε €375 χιλ. έναντι €13,3 εκ., ενώ το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε ζημιές €-2,5 εκ. έναντι κερδών €10,5 εκ.

Αντίστοιχα, στο τρίτο τρίμηνο του 2020 οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €40,6 εκ. έναντι €86,1 εκ. του αντίστοιχου τριμήνου 2019. Το EBITDA του Ομίλου στην περίοδο διαμορφώθηκε σε ζημιές €-2,36 εκ. έναντι κερδών €5 εκ., ενώ το EBIT σε ζημιές €-3,2 εκ. έναντι κερδών €4,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων του Ομίλου στις 30.09.2020 ανήλθε σε €328 εκ. πλέον €206 εκ. νέες συμβάσεις, στις οποίες ο Όμιλος αναμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής τους. Από τις νέες προς υπογραφή συμβάσεις στην περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 υπεγράφη τελικά ποσό συμβάσεων ύψους €65 εκ.

Σημειώνεται ότι από την 01.01.2020 έως 30.09.2020 οι νέες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Όμιλος ανέρχονται σε €144 εκ. Διευκρινίζεται ότι η υπογραφή νέων συμβάσεων και κατ’ επέκταση η παραγωγή από νέα έργα αντιμετωπίζει σε όλο το 2020 δυσκολίες και από την αναγκαστικά μειωμένη λειτουργία του Δημοσίου λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30.09.2020 ανέρχονται σε €60 εκ. ενώ ο τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός και ανήλθε σε €79,4 εκ. έναντι 80 εκ. την 31.12.2019

Η Διοίκηση του Ομίλου INTRAKAT σε όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του COVID- 19, με τις απαιτούμενες ενέργειες και μέτρα που λαμβάνει, προσπαθεί να διασφαλίσει το περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της όπως και για τους άμεσους συνεργάτες της (υπεργολάβους, προμηθευτές κλπ).

Ανάλογη είναι και η προσπάθεια που καταβάλλεται για την εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων, ώστε παρά τις δυσκολίες, η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου INTRAKAT να υποστούν τις λιγότερες δυνατόν απώλειες».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επεκτείνεται στις ΑΠΕ η Intrakat, απορροφά τη Γαία Άνεμος

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών καταλήγει σε συμμετοχή σε ποσοστό 69,80%, ήτοι 33.524.871 μετοχές, από τους υφιστάμενους μετόχους της Intrakat και κατά 30,20%, ήτοι 14.502.000, από τους μετόχους της Γαία Άνεμος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrakat: Υπεγράφη η σύμβαση 86,8 εκατ. για αυτοκινητόδρομο στην Κύπρο

Το έργο αφορά την κατασκευή της α' φάσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς και συνίσταται σε αυτοκινητόδρομο μήκους 15 χλμ με δύο σήραγγες μήκους 900 μέτρων και πέντε υψηλές γέφυρες μήκους 1.400 μέτρων.