ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Μύλοι Λούλη

Μύλοι Λούλη: Μειωμένα τα μεγέθη γ' τριμήνου εξαιτίας της πανδημίας

Το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης.

Μειωμένα έσοδα και κέρδη εμφάνισε η Μύλοι Λούλη σε επίπεδο ομίλου και μητρικής, καθώς τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από την εξέλιξη της πανδημίας, κυρίως στις κατηγορίες προϊόντων «Επαγγελματικά Προϊόντα Αλευρόμυλου» και «Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχ/κή».

Πιο αναλυτικά, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τα Έσοδα από Πωλήσεις εμφάνισαν μείωση κατά 13,92% στον Όμιλο και 20,68% στην Εταιρεία, τα Κέρδη προ Φόρων μείωση κατά 47,24% στον Όμιλο και 44,27% στην Εταιρεία, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) πτώση κατά 23,36% και 26,98% και τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) κατέγραψαν πτώση 41,31% και 42,91% στον Όμιλο και στην Εταιρεία αντίστοιχα. 

Ομοίως επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας και κατά την περίοδο του εννεαμήνου, καθώς συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης:

α) τα Έσοδα από Πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,33% στον Όμιλο και 6,09% στην Εταιρεία,
β) τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 25,56% στον Όμιλο και 16,87% στην Εταιρεία,
γ) τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 6,74% στον Όμιλο και 7,43% στην Εταιρεία και
δ) τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) μειώθηκαν κατά 16,29% στον Όμιλο και 13,63% στην Εταιρεία.

Επιπρόσθετα και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ρευστότητα του Ομίλου, η διοίκηση προχώρησε στην λήψη νέων χορηγήσεων προκειμένου να καλύψει της ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης και ταυτόχρονα προέβη στην εξασφάλιση επιπλέον πιστωτικών ορίων για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών ρευστότητας, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια της συνέχισης της πανδημίας. Έτσι, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30/09/2020 ανήλθε σε 45,82 εκατ. ευρώ και 38,97 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αυξημένος το Γ’ Τρίμηνο κατά 6,64 εκατ. ευρώ και 8,89 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εύρος των επιπτώσεων της πανδημίας στις δραστηριότητες την προσεχή περίοδο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της κυβέρνησης. Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού και επενδυτικού της πλάνου και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Ομίλου. Η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός δεν θα επηρεάσει την συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μύλοι Λούλη: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή

Από το μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, (ήτοι 0,003 ευρώ ανά μετοχή) και συνεπώς, το καθαρό ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε 0,057 ευρώ ανά μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος διευθύνων σύμβουλος στη θυγατρική της Μύλοι Λούλη στη Βουλγαρία

Η «Loulis Mel Bulgaria» κατέχει και λειτουργεί μια υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα άλεσης αλεύρων - Μύλο στην πόλη General Toshevo στη Βορειοανατολική Βουλγαρία και το 2020 δημιούργησε έσοδα περίπου 6 εκατ. ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μύλοι Λούλη: Παρουσιάστηκε η 5η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σημαντική η προσφορά της εταιρείας Μύλοι Λούλη που μέσα στο 2018 στήριξε το έργο περισσότερων από 195 ΜΚΟ ενώ δεν σταμάτησε παράλληλα να εξελίσσεται και να επενδύει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.