ΓΔ: 893.76 2.09% Τζίρος: 88.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΕ: Νέο μέλος του ΔΣ και πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ο Matthieu Kiss

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της HSBC Asset Management France, ενώ διατελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της HSBC Insurance France.

Ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας εξελέγη ο Matthieu Kiss, κατά την από 18/12/2020 συνεδρίαση του ΔΣ, ενώ ορίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Matthieu Kiss διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε επιφανείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και εξειδίκευση στον τομέα της ελεγκτικής. Ο κ. Kiss είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της HSBC Asset Management France, ενώ διατελεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της HSBC Insurance France.

Κατόπιν του ορισμού του κ. Kiss ως προέδρου της Επιτροπής, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη:

  • κ. Matthieu Kiss, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • κ. Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
  • κ. Claude Piret, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • κ. Wietze Reehoorn, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • κ. Αβραάμ Γούναρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • κ. Περικλής Δρούγκας, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2020 έως την τακτική γενική συνέλευση του έτους 2021.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η εκλογή των νέων μελών διοικητικού συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90% της Εθν. Ασφαλιστικής στο CVC

Στα 505 εκατ. η αποτίμηση του 100% της ασφαλιστικής. Σημαντικό μέρος του τιμήματος, 120 εκατ. ευρώ, συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026.