ΓΔ: 905.04 -0.05% Τζίρος: 54.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Nikas

Νίκας: Στα 6,37 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ΑΜΚ

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται στα 9.966.401,25 ευρώ, ενώ ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών διαμορφώνεται σε 53.154.140.

Στα 6.378.496,80 ευρώ ανέρχεται πλέον το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Νίκας, το οποίο διαιρείται σε 53.154.140 κοινές ονομαστικές μετοχές, έπειτα από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 2ας Σεπτεμβρίου 2020 και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 9ης Νοεμβρίου 2020,

(β) την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής στις 14.12.2020 και

(γ) την από 21.12.2020 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου,

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 6.378.496,80 και διαιρείται σε 53.154.140 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,12 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 53.154.140.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους ευρώ 9.966.401,25, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2. «Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του εγκριθέντος στην από 17.12.2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΙΚΑΣ: Επιστροφή σε κερδοφόρα πορεία με αυξημένα EBITDA κατά 1,6 εκατ.

Στα ίδια επίπεδα παρέμειναν οι πωλήσεις της ΝΙΚΑΣ το α' εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας ωστόσο σημαντική αύξηση του περιθωρίου κέρδους εξαιτίας των πωλήσεων σε κανάλια υψηλότερης κερδοφορίας καθώς και στην αποκλιμάκωση των τιμών αγοράς των Α’ Υλών.