ΓΔ: 874.05 -0.20% Τζίρος: 70.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:21:31 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ε. Χατζηιωάννου: Η επόμενη γενιά της Εθνικής Τράπεζας θα είναι γυναίκες

Σε ομιλία της στο Fin Forum, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας τόνισε τις δυσκολίες ανέλιξης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Στο ζήτημα της ισότιμης αντιμετώπισης των γυναικών στον εργασιακό χώρο αναφέρθηκε στο πλαίσιο ομιλίας της στο Fin Forum η κ. Εύη Χατζηιωάννου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας.

Στο επίκεντρο της ομιλίας της βρέθηκε, τόσο ο ρόλος των γυναικών στην ευρύτερη αγορά εργασίας, όσο και συγκεκριμένα στη διπλή προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλουν σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο κλάδο, όπως ο χρηματοπιστωτικός. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι στην Εθνική Τράπεζα το 52% των εργαζομένων, ενώ εκτιμά ότι στο μέλλον η πλειονότητα των επικεφαλής θα είναι γυναίκες.  

Πώς πιστεύετε ότι η παρούσα κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 επηρεάζει τις γυναίκες;

Θα έλεγα ότι η πανδημία φανέρωσε και ενίσχυσε τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η γυναίκα θεωρείται ο by default care giver. Σε συνθήκες κρίσης οι γυναίκες σήκωσαν το φορτίο οικογένεια–παιδιά–εργασία, μένοντας στο σπίτι, με πολλαπλούς ρόλους και αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις και αλλαγές στον τρόπο εργασίας, ταυτόχρονα με τις ανάγκες της οικογένειας και σε πολλές περιπτώσεις με τη φροντίδα ευπαθών / εξαρτώμενων ατόμων.

Ενδεικτικό σημείο είναι μια έρευνα που «έτρεξε» σε διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με την οποία, το 75% των εργαζομένων που επέλεξαν το sabbatical leave – το οποίο προσέφεραν κάποιες εταιρίες – ήταν γυναίκες. Ακριβώς, επειδή το «βάρος» για τη συντήρηση του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών ήταν μεγάλο σε συνθήκες τηλε-εργασίας.

Πολλές γυναίκες που υποαπασχολούνταν ή εργάζονταν σε μη σταθερές θέσεις εργασίας ή χωρίς ασφάλιση υποχρεώθηκαν σε αργία / ανεργία με σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομική τους ανεξαρτησία αλλά και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναδεικνύει ως κύριο θέμα για τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα τη μέγιστη συμβολή των γυναικών στον αγώνα κατά της πανδημίας με slogan «We are strong: Women leading the fight against COVID-19».

Από την άλλη, βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάδειξη, αξιοποίηση και εντατική χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εργασία, δηλαδή την τηλε-εργασία, είναι μία θετική αλλαγή που πραγματοποιείται λόγω της πανδημίας. Η τεχνολογία δείχνει να εξισώνει τις διαφορές και να δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.

Πώς οικοδομείται, κατά την άποψή σας, ένα περιβάλλον εργασίας που είναι υποστηρικτικό προς τις γυναίκες και συνολικά ένα περιβάλλον που είναι inclusive, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς; Ειδικά στον χρηματοπιστωτικό κλάδο που είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενος;

Ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον προσελκύει και διατηρεί τα ταλέντα, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, εκπαίδευσης, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών πεποιθήσεων και άλλων διακρίσεων. Πράγματι, ο χρηματοπιστωτικός τομέας είναι παραδοσιακά ένας ανδροκρατούμενος τομέας. Η είσοδος και ανάδειξη των γυναικών σε ηγετικές θέσεις παραμένει πρόκληση.

Όμως ,πέραν του βασικού ζητήματος της ενσωμάτωσης των γυναικών στον κλάδο, το οποίο θα πρέπει να ισχύει στο σύνολο της αγοράς εργασίας, θα πρέπει να επισημανθεί η βαθύτερη ανάγκη για την ισόρροπη συμμετοχή και δη ανάδειξη των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Η αναγνώριση των νέων τάσεων τα τελευταία χρόνια, όπως η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών και η άνθιση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, συνεπάγεται αλλαγές που σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να ενσωματώνονται και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και προϊόντα που διαθέτουμε σε πελάτες – ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η έλλειψη της συμπερίληψης  – τόσο στο φύλο όσο και σε άλλα χαρακτηριστικά – στο χώρο μας είναι αρνητική για τις επιχειρήσεις, καθώς περιορίζει την ικανότητά τους να βλέπουν τα θέματα από πολλές και νέες οπτικές γωνίες ή τη δύναμη να καινοτομούν. Η συμπερίληψη βελτιώνει τη λήψη αποφάσεων, την ανταγωνιστικότητα, την πρωτοπορία και την κερδοφορία μακροπρόθεσμα.

Συνεπώς, η ένταξη και ενσωμάτωση των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις δεν αποτελεί «nice to have». Είναι στρατηγική επιλογή για την πορεία μιας επιχείρησης, την επιτυχή τοποθέτησή της και την προσέγγιση πολλών και διαφορετικών κατηγοριών πελατών σε μία πολυδιάστατη και ανταγωνιστική αγορά.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία προγραμμάτων για εξισορρόπηση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων και η συνεχής παρακολούθηση και ανανέωση των εταιρικών πρακτικών.

Παρόλα αυτά, έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ισότιμης μεταχείρισης και ανάδειξης γυναικών. Στην Εθνική Τράπεζα, θα αναφέρω ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν 8 γυναίκες και μάλιστα σε τομείς που είναι από τους πιο «ανδροκρατούμενους». Στην Εθνική Τράπεζα, οι γυναίκες συνολικά αποτελούν το 52%. Σε επίπεδο δικτύου, το 43% είναι σε διευθυντικές θέσεις και σε επίπεδο υποδιευθυντή (deputy manager) οι γυναίκες ανέρχονται στο 63%, η επόμενη γενιά των επικεφαλής στο δίκτυο της Εθνικής Τράπεζας θα είναι γυναίκες!

Και τέλος, ποιες είναι οι προκλήσεις συνολικά στο θέμα gender equality;

Μία γυναίκα έχει πολλές πιθανότητες να αμείβεται για την ίδια θέση λιγότερο από έναν άνδρα με αντίστοιχα προσόντα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα σε διεθνές επίπεδο. Μία γυναίκα πρέπει να εργάζεται – όπως αποτυπώνεται και σε έρευνες – πολύ πιο σκληρά και σε περισσότερα επίπεδα (σπίτι και εργασία) από έναν άνδρα σε αντίστοιχη θέση εάν θέλει να προχωρήσει επαγγελματικά.

Bλέπουμε συχνά και οι ίδιες οι γυναίκες να διστάζουν να διεκδικήσουν μία υψηλότερη και πιο δυναμική θέση εξαιτίας παγιωμένων πεποιθήσεων, αλλά και γιατί αντιλαμβάνονται ότι το πλαίσιο δεν είναι υποστηρικτικό σε περίπτωση που επιθυμούν να κάνουν παράλληλα οικογένεια, καταλήγοντας έτσι στο γνωστό φαινόμενο του glass ceiling.

Οι οργανισμοί οφείλουν να σχεδιάζουν προγράμματα ενίσχυσης π.χ. των νέων γονέων ισότιμα και βέβαια, να ενισχύουν με σεβασμό την επιλογή της μητρότητας και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Το νομικό πλαίσιο αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την εγκαθίδρυση του gender equality στον επαγγελματικό χώρο και κατ’ επέκταση στην κοινωνία.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90% της Εθν. Ασφαλιστικής στο CVC

Στα 505 εκατ. η αποτίμηση του 100% της ασφαλιστικής. Σημαντικό μέρος του τιμήματος, 120 εκατ. ευρώ, συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενθαρρυντικά σημάδια από τα δάνεια που βγαίνουν από τα moratoria

Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Φωτεινή Ιωάννου, λιγότερα από το 20% των δανείων που είναι σε Moratoria θα οδηγηθούν σε default.