Φώτο: Inform Lykos

Δύο εξαγορές στη Ρουμανία έκανε η Inform Lykos

Η Inform Lykos Ρουμανίας, θυγατρική της Inform Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ, εξαγόρασε το 65,07% της Sistec Next Docs SRL και το 65,45% της Sistec Confidential SRL. Μέσα στο Νοέμβιο παίρνει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της η Inform Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ.

Η Inform Lykos Ρουμανίας, θυγατρική της Inform Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Sistec Next Docs SRL και Sistec Confidential SRL.Συγκεκριμένα η Inform Lykos Ρουμανίας εξαγόρασε το 65,07% της Sistec Next Docs SRL και το 65,45% της Sistec Confidential SRL.

Στις 18 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, της Inform Λύκος ΑΕ για να πάρει αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού και την απόσχιση κλάδου.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Inform Λύκος την 18.11.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. (α) Έγκριση του από 09.08.2019 Σχέδιου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου παραγωγής, επεξεργασίας, ανάπτυξης και εμπορίας συστημάτων έντυπης πληροφορικής και την εισφορά του σε νέα ανώνυμη εταιρεία η οποία θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013. (β) Έγκριση του καταστατικού της ως άνω συνιστώμενης εταιρείας. (γ) Τροποποίηση των άρθρων 1 (επωνυμία) και 3 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας. (δ) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

2. (α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού ««διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» ποσού ευρώ 4.321.458,54 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,21 και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών. (β) Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανέμει προσωρινό μέρισμα ύψους 1,02 εκατ. ευρώ η Inform Λύκος

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Στο ΓΕ.ΜΗ. θα δημοσιευτεί η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και καταβολής του προσωρινού μερίσματος.