ΓΔ: 876.76 0.11% Τζίρος: 92.87 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

«Βουτιά» 55% των κερδών της ΕΧΑΕ με μείωση 7,9% στον κύκλο εργασιών

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Σε 30,74 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2020, έναντι 33,37 εκατ. που ήταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, σημειώνοντας μείωση κατά 7,9%, ενώ κατά 54,9% μειώθηκαν τα κέρδη προ φόρων.

Υπενθυμίζεται ότι το 53% σχεδόν του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ποσοστό 19% αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται με γνώμονα το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, ενώ το 28% από υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Παράλληλα, το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 2020 ανήλθε σε 21,2 εκατ. ευρώ, έναντι 18,9 εκατ. το 2019, αυξημένο κατά 12,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού, όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την λειτουργική αναδιοργάνωση, την αμοιβή συμβούλων για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης καθώς και από το κόστος συντήρησης τεχνολογικών υποδομών που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2020 διαμορφώθηκαν σε 8,34 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37% σε σχέση με τα 13,24 εκατ. του 2019.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2020 διαμορφώθηκαν στα 4,13 εκατ. ευρώ, έναντι 9,15 εκατ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 54,9%.

Για το 2020, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,87 εκατ. ευρώ, έναντι 6,08 εκατ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 36,4%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,061 ευρώ έναντι 0,097 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πρόταση μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου

Στη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2020 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 05.02.2021 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο, ενώ οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα προσδιοριστούν μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ