Εβροφάρμα

Στις 27/9 τα αποτελέσματα εξαμήνου της Εβροφάρμα

Στις 27 Σεπτεμβρίου θα δημοσιευτούν, όπως ανακοίνωση η Εβροφάρμα, τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Εβροφάρμα, ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό για την ημερομήνια δημοσίευσης των οικονομικών στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2019, αλλά και για τους τρόπους που θα μπορούν να τα πληροφορηθούν.

Συγκεκριμένα, τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2019 θα δημοσιευτούν στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν τόσο από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, όσο και από εκείνη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Γνωστοποιούμε στο επενδυτικό κοινό ότι τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2019 (01.01.2019 έως 30.06.2019), θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.evrofarma.gr και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης): Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ζημιές το α' εξάμηνο για τον Όμιλο Φουρλή

Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018.  Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,1 εκατ.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εβροφάρμα: Πτώση 10% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών το α' εξάμηνο

Τα EBITDA ανήλθαν σε € 1.454 χιλ. και € 883 χιλ. για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.191 χιλ. και € 1.557 χιλ. για την συγκριτική πληροφόρηση, μειωμένα κατά 33,63% και 43,28% αντίστοιχα