ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Lamda Dev.: Στις 23 Ιουνίου η τακτική ΓΣ, ποια είναι τα θέματα

Μεταξύ άλλων θα γίνει η υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

Στις 23 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της LAMDA Development. Όπως αναφέρει η εταιρεία:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της  «LAMDA Development» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Εσπερίδες», Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/ 2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2020.
 3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών/ Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού.
 4. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Νόμου 4548/ 2018.
 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την Εταιρική Χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και παροχή αδείας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/ 2018.
 6. Υποβολή προς ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Νόμου 4548/ 2018. 
 7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/ 2020.
 8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Νόμου 4548/ 2018.
 9. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Νόμου 4548/ 2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/ και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
 10. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.
 11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 29.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37Α (εντός Golden Hall)».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Ελληνικό μετακομίζει η Τρ. Πειραιώς, συμφωνία με Lamda για απόκτηση γραφείων

Η συμφωνία αφορά στην απόκτηση χώρων γραφείων συνολικού εμβαδού 40.000 τ.μ.. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός της πρώτης 5ετούς φάσης υλοποίησης της επένδυσης στο Ελληνικό, δηλαδή έως το 2025.
marina tower-elliniko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda Development: Μεγάλο ενδιαφέρον για διαμερίσματα του Marina Tower

Ο Marina Tower, όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία, θα είναι ένας από τους πιο πράσινους ουρανοξύστες παγκοσμίως και ένα υπόδειγμα βιώσιμου σχεδιασμού με τα πλέον σύγχρονα πρωτόκολλα ασφάλειας διεθνώς.