ΓΔ: 909.16 0.56% Τζίρος: 50.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Eurobank
Φωτο: Shutterstock

Στις 23 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Eurobank για εκλογή νέου ΔΣ

Παράλληλα θα συζητηθούν θέματα που άπτονται των οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας για το 2020, των αποδοχών και των μισθών των μελών του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 23 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Eurobank, όπως διευκρινίζει η τράπεζα σε χρηματιστηριακή της ανακοίνωση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η εκλογή νέας διοίκησης, καθώς ολοκληρώνεται η θητεία της τρέχουσας. 

Πιο αναλυτικά και βάσει της ανακοίνωσης της τράπεζας: «Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 2 Ιουλίου 2021 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμης Εταιρείας να συμμετάσχουν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης  σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2020. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020. 
 3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
 4. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 και προκαταβολής αμοιβών για τη χρήση 2021 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020.
 7. Ορισμός νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Ορισμός του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.
 11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
 12. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 13. Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 14. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., επίσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Λαμβανομένων υπόψη των μέτρων και των οδηγιών της Πολιτείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν Επαναληπτική αυτής θα πραγματοποιηθούν από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της Εταιρείας, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της τυχόν Επαναληπτικής της, η οποία θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ειδικές ρυθμίσεις της παρούσας πρόσκλησης».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο των 500 εκατ.

Στόχος της τράπεζας είναι το επιτόκιο να φθάσει έως το 2,5%, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι θα σημειωθεί σημαντική ζήτηση, μετά και την αναβάθμιση των ομολόγων Eurobank, Εθνικής και Πειραιώς από τον οίκο Fitch.