ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Alpha Bank
Πηγή: Alpha Bank

Την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Alpha Bank

Όπως αναφέρει η Alpha Bank στην ανακοίνωσή, το μετοχικό κεφάλαιο της ανέρχεται πλέον στο ποσό των 703.794.329,10 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.345.981.097 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) ανακοίνωσε η Alpha Bank. Η αύξηση κεφαλαίου είχε αποφασισθεί από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων την 15η Ιουνίου 2021, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και καταβολή μετρητών.

Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της:

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την από 8 Ιουλίου 2021 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, την από 8 Ιουλίου 2021 «Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρο 20 του Ν. 4548/2018» του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χαράλαμπου Συρούνη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19071) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 114) διαπίστωσε την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης, ήτοι ποσού €800.000.000, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά €240.000.000 και στο ποσό €560.000.000 που πιστώθηκε στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην από 15 Ιουνίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και στις από 24 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 6 Ιουλίου 2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €703.794.329,10, διαιρούμενο σε 2.345.981.097 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Alpha Bank, τι περιλαμβάνει

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου θα έχει διάρκεια το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank. Στις 150.000 ευρώ το ανώτατο όριο αποζημίωσης. Στους 6.000 θα φτάσουν οι εργαζόμενοι της τράπεζας μετά το τέλος του προγράμματος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Μεγάλη ζήτηση για την ομολογιακή έκδοση, στο 2,625% το επιτόκιο

Χαρακτηριστικό της μεγάλης ζήτησης ήταν πως η κάλυψη του βιβλίου προσφορών έφτασε τη 1,5 φορά, μέσα σε μόλις 1 ώρα από το άνοιγμα του, ενώ η τελική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,625%.