ΓΔ: 873.1 -1.54% Τζίρος: 95.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Alpha Bank
Πηγή: Alpha Bank

Από 13 Ιουλίου στο ταμπλό του ΧΑ οι νέες μετοχές της Alpha Bank

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, οι νέες μετοχές αναμένεται να έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Στις 13 Ιουλίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά του ΧΑ των 800 εκατ. νέων μετοχών της Alpha Bank με αξία 0,30 ευρώ που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε. Οι νέες μετοχές αναμένεται να έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Όπως αναφέρει η τράπεζα στην ανακοίνωσή της:

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 9 Ιουλίου συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 13 Ιουλίου 2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το Ν. 4514/2018) των 800.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 15 Ιουνίου 2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τις από 24 Ιουνίου, 2021, 30 Ιουνίου 2021 και 6 Ιουλίου 2021 κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο "Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων"), τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών σε ειδικούς, σε θεσμικούς και σε άλλους επιλέξιμους επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, σύμφωνα με την από 24 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την από 15 Ιουνίου 2021 συνεδρίασή της. 

Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους. 

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους ανέρχονται σε €800 εκατ. και, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 42,5 εκατ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 16.2 "Reasons for the Share Capital Increase and use of proceeds" του από 25 Ιουνίου 2021 Ενημερωτικού Δελτίου (Prospectus) της Εταιρείας. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Alpha Bank, τι περιλαμβάνει

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου θα έχει διάρκεια το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank. Στις 150.000 ευρώ το ανώτατο όριο αποζημίωσης. Στους 6.000 θα φτάσουν οι εργαζόμενοι της τράπεζας μετά το τέλος του προγράμματος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Μεγάλη ζήτηση για την ομολογιακή έκδοση, στο 2,625% το επιτόκιο

Χαρακτηριστικό της μεγάλης ζήτησης ήταν πως η κάλυψη του βιβλίου προσφορών έφτασε τη 1,5 φορά, μέσα σε μόλις 1 ώρα από το άνοιγμα του, ενώ η τελική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,625%.