ΓΔ: 891.84 1.54% Τζίρος: 23.53 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
epsilon net
Φώτο: Epsilon Net

Epsilon Net: Στις 27 Ιουλίου ξεκινά η διανομή του μερίσματος

Το μεικτό μέρισμα που θα διανείμει η εταιρεία φθάνει στα 0,047 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η πληρωμή του στους δικαιούχους μετόχους θα γίνει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Την παροχή μερίσματος μεικτού ποσού 0,047 ευρώ ανά μετοχή στις 27 Ιουλίου και την αποκοπή του στις 20 Ιουλίου, ανακοίνωσε η εταιρεία Epsilon Net, μετά από αντίστοιχη απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 

Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωσή της εταιρείας αναφέρεται ότι: «η Εταιρία Epsilon Net, σύμφωνα με την παρ.4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας ποσού € 629.800, ήτοι μικτού ποσού €0,047 ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (€0,00235 ανά μετοχή), με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις. Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των €0,04465 ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Τρίτη 20 Ιουλίου 2021. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ως εξής:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 211 5007000 Λεωφ. Συγγρού 350, [email protected])».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Υπερδιπλασιασμός των κερδών προ φόρων στο εννεάμηνο

O κύκλος εργασιών ενισχύθηκε στα 28,56 εκατ. , με άνοδο 148%, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων να εμφανίζουν άνοδο 217% στα 7,83 εκατ. , ενώ τα κέρδη προ φόρων κινήθηκαν 354% υψηλότερα στα 5,53 εκατ.
epsilon net
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Epsilon Net: Έκτακτη Γ.Σ. για split μετοχών στις 12 Οκτωβρίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19η Οκτωβρίου 2021.