ΓΔ: 1270.35 -0.39% Τζίρος: 95.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Χρήστος Μεγάλου, Τράπεζα Πειραιώς
Φωτο: Τράπεζα Πειραιώς, CNBC

Τρ. Πειραιώς: Φυγή προς τα εμπρός με δέκα βήματα, αλλάζει σελίδα η τράπεζα

Στο μισό έπεσαν τα «κόκκινα» δάνεια, ορατός ο στόχος για μονοψήφιο δείκτη. Ενισχύθηκε η κεφαλαιακή βάση και η κερδοφορία, ρεκόρ χορήγησης δανείων το β' τρίμηνο. Στο 80% το ποσοστό υλοποίησης του σχεδίου "Sunrise".

Την φυγή της τράπεζας προς τα εμπρός με την οριστική υπέρβαση των προβλημάτων του παρελθόντος επιχείρησε να σηματοδοτήσει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου της εφετινής χρήσης.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε τη δραστική μείωση, στο ήμισυ, του αποθέματος των «κόκκινων» δανείων, με παράλληλη ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, μέσω της αύξησης κεφαλαίου, την ενίσχυση της κερδοφορίας και την επιτάχυνση στις χορηγήσεις δανείων, με το δεύτερο τρίμηνο να αποτελεί το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο για την τράπεζα, με εκταμιεύσεις ύψους 1,8 δισ. ευρώ.  Όπως υπογραμμίζει η διοίκηση, τους τελευταίους 6 μήνες υλοποιήθηκε τοι 80% των δράσεων του σχεδίου "Sunrise" για τον ριζικό μετασχηματισματισμό του ομίλου.

Σύντομα μονοψήφιος δείκτης NPEs

Όπως αναμενόταν, στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 η Τρ. Πειραιώς παρουσίασε ζημιές ρεκόρ, ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ, αποτέλεσμα των μεγάλων συναλλαγών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο πλαίσιο του στόχου επίτευξης μονοψήφιου δείκτη NPEs στις αρχές του 2022. Έτσι, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε κατά 13,5 δισ. ευρώ, μέσω των συναλλαγών Phoenix, Vega και Sunrise 1 & 2,  με τον δείκτη των NPEs να συρρικνώνεται στο 23% έναντι 46% που ήταν στο τέλος του 2020.

Οι ζημιές οφείλονται στις προβλέψεις ύψους 2,279 δισ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν στο β’ τρίμηνο ενώ για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου του 2021 οι προβλέψεις της τράπεζας ανήλθαν στα 3,24 δισ. ευρώ. Έτσι το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων έχει περιοριστεί στα 9 δις. ευρώ ενώ η τράπεζα ήδη εργάζεται εντατικά για την υλοποίηση τριών νέων συναλλαγών πώλησης «κόκκινων» δανείων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ με στόχο τη μείωση του υπολοίπου των NPEs στα 3,6 δισ. ευρώ στις αρχές του 2021. Σημειώνεται ότι το ιδιαίτερα υψηλό απόθεμα «κόκκινων» δανείων που σχηματίστηκε λόγω της κρίσης αλλά και των εκτεταμένων συγχωνεύσεων που πραγματοποίησε ο όμιλος αποτελούσε την υπ’ αριθμόν ένα εστία αβεβαιότητας για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της τράπεζας.  

Το ξεκαθάρισμα του ισολογισμού της τράπεζας επιτυγχάνεται μέσω της μεγάλης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας απορροφήθηκε μεγάλο μέρος των ζημιών, αλλά και του Σχεδίου «Ηρακλής» που κατέστησε ελκυστικές τις συναλλαγές πώλησης NPEs.

Ρεκόρ χορηγήσεων

Παράλληλα με την εξυγίανση του ισολογισμού, η Τρ. Πειραιώς άνοιξε βηματισμό στην κατεύθυνση της ανάπτυξης των εργασιών, στοιχείο κρίσιμο για την μελλοντική ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας. Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 3,4 δισ. ευρώ το 1ο 6μηνο 2021, αποτυπώνοντας την πιστωτική ζήτηση κυρίως από επιχειρήσεις (μεγάλες, μεσαίες και μικρές). Μάλιστα, οι εκταμιεύσεις στο δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 1,8 δισ. που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της τράπεζας.

Η εικόνα των αποτελεσμάτων

Αύξηση κατά 18% σε ετήσια βάση σημείωσαν τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) και τα οποία ανήλθαν στα 505 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα διαμορφώθηκαν σε 444 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια βάση με τελικό αποτέλεσμα ο δείκτης κόστους προς έσοδα (σε επαναλαμβανόμενη βάση) να περιοριστεί στο 41% το πρώτο εξάμηνο, έναντι 49% την ίδια περίοδο του 2020

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 358 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2021, διπλάσια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPEs, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε  -2,5 δισ. ευρώ.

Τα 10 σημεία που οδηγούν στην επόμενη ημέρα

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων: «Προχωράμε στην υλοποίηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών, με στόχο την αξιοποίηση νέων ευκαιριών, ειδικότερα μέσω της μόχλευσης των διαρθρωτικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία των πελατών μας, εισάγοντας νέες στρατηγικές διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων για την αξιοποίηση της αναμενόμενης ανοδικής τάσης, παράλληλα με τις επιχειρηματικές  ευκαιρίες που εντοπίζονται στο ψηφιακό οικοσύστημα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας έχουν επιτευχθεί δέκα σημαντικά επιτεύγματα που ενισχύουν τη θέση της τράπεζας και εδραιώνουν την ηγετική της θέση στην αγορά:

 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – 1η Τράπεζα που πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την κρίση στις αρχές του 2021, προσελκύοντας διεθνή κεφάλαια και ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση του κλάδου.
 2. Έκδοση Ομολόγου Tier 2 – 1η έκδοση ομολόγου Tier 2 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2019, μετά από πάνω από δέκα έτη.
 3. Έκδοση Ομολόγου ΑT1 – 1η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 στην Ελλάδα, στα μέσα του 2021, μετά από πάνω από δέξα έτη.
 4. Μείωση ΝΡΕ – Μείωση NPE ύψους €19 δισ. τους τελευταίους 12 μήνες, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη, στον κλάδο, χρήση εγγυήσεων μέσω του προγράμματος Ηρακλής.
 5. Διαχείριση ΝΡΕ – 1η τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με ανεξάρτητο διαχειριστή NPE στα μέσα του 2019.
 6. Πώληση Πλατφόρμας Αποδοχής Καρτών – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που συμφώνησε την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, επιτυγχάνοντας υψηλό δείκτη αποτίμησης.
 7. Συνθετική Τιτλοποίηση – 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων στις αρχές του 2021.
 8. Αναπτυξιακά Προγράμματα – Συνεργασίες ύψους €6 δισ. με αναπτυξιακά ταμεία και διεθνείς οργανισμούς, ο μεγαλύτερος διαχειριστής διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
 9. Λειτουργικά Έξοδα – Πρώτη θέση στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, με τη μεγαλύτερη μείωση κόστους περίπου 30% τα τελευταία 4 χρόνια.
 10. Πρωτοπορία ESG – Η μοναδική ελληνική τράπεζα που συμπεριλαμβάνεται στους "Europe’s 2021 Climate Leaders” των Financial Times, με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πράσινων χρηματοδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), 1η Τράπεζα στην Ελλάδα που πραγματοποίησε εταιρικές χρηματοδοτήσεις με κριτήρια ESG. Πρώτη Τράπεζα που εξέδωσε ESG ομόλογο και αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η πρόοδος στο Sunrise

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην υλοποίηση του σχεδίου Sunrise που ανακοινώθηκε πριν λίγους μήνες με την διοίκηση της τράπεζας να επισημαίνει ότι ήδη έχει υλοποιηθεί το 80% των δράσεων του σχεδίου. Όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου: «Η πορεία μας μέχρι σήμερα υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες. Τόσο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ., όσο και η έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ., ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και αποτέλεσαν δύο σημαντικά ορόσημα».

Συγκεκριμένα:

 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4 δισ. τον Απρίλιο 2021.
 • Έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €0,6 δισ. τον Ιούνιο 2021.
 • Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους €0,8 δισ.: (α) €0,4 δισ. κέρδη από χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων, (β) €0,1 δισ. από την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση που υλοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο, (γ) €0,3 δισ. από την απόσχιση και πώληση της πλατφόρμας αποδοχής καρτών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο.
 • Συναλλαγές NPE Phoenix-Vega ύψους €7 δισ. ολοκληρώθηκαν μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» το δεύτερο τρίμηνο. Η διανομή σε είδος σε μετόχους της Πειραιώς του 65% των τίτλων μεσαίας και χαμηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Αυγούστου.
 • Η συναλλαγή NPE Sunrise 1 ύψους €7 δισ. μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» υπογράφηκε και ταξινομήθηκε ως διακρατούμενο στοιχείο προς πώληση το δεύτερο τρίμηνο. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε χρόνο-ρεκόρ .
 • Η συναλλαγή NPE Sunrise 2 ύψους €3 δισ. έλαβε πιστοληπτική διαβάθμιση, ενώ επίκειται η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα «Ηρακλής».
 • €0,4 δισ. επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων το πρώτο εξάμηνο.
 • Καθαρά έσοδα προμηθειών στα €101 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο - το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς.
 • Εκταμιεύσεις δανείων ύψους €1,8 δισ. το δεύτερο τρίμηνο - το καλύτερο ιστορικά τρίμηνο της Πειραιώς.
 • Οργανικό έξοδο προβλέψεων στo 1,1%, επί των δανείων μετά από προβλέψεις, ήδη στο επίπεδο της αντίστοιχης βραχυπρόθεσμης επιδίωξης του Ομίλου.

Επιλεγμένα στοιχεία ισολογισμου 30.06.2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ)30.06.2131.03.21Δ%30.06.2130.06.20Δ%
Ενεργητικό75.03872.1144%75.03864.38217%
Καταθέσεις51.21550.4312%51.21545.70612%
Δάνεια μετά από Απομειώσεις και Προσαρμογές33.15037.431-11%33.15037.792-12%

Η εικόνα των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς στο Α' Εξάμηνο

(ποσά σε εκατ. ευρώ)30.06.2131.03.21Δ%30.06.2130.06.20Δ%
Καθαρά Έσοδα Τόκων40736611%7727276%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 1017633%17715117%
Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου85403n/m48818n/m
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα1314-6%272510%
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων606859-29%1,46492259%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων 160647228%1,07792217%
Δαπάνες Προσωπικού-136-9741%-233-21210%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1-96-970%-193-212-9%
Γενικά Διοικητικά Έξοδα-101-1001%-202-18211%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1-101-948%-195-1827%
Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα-28-281%-56-58-4%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων-266-22518%-491-4529%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1-226-2183%-444-452-2%
Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων340634-46%974470n/m
εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων38025350%63347035%
Έξοδο Προβλέψεων-2.279-961n/m-3.240-580n/m
- εκ των οποίων έκτακτες προβλέψεις 1-2.207-829n/m-3.036-392n/m
Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς-1-6n/m-7-16n/m
Αποτελέσματα Προ Φόρων-1.980-358n/m-2.337-215n/m
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 126791n/m358176n/m
Φόρος Εισοδήματος-65-4639%-11170n/m
Καθαρά Αποτελέσματα-2.044-407n/m-2.450-150n/m
Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες-2.045-404n/m-2.449-144n/m
Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες10n/m1-1n/m
Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων1-3n/m-2-5n/m
 1. Τα έκτακτα στοιχεία αναφέρονται (α) στο κέρδος από το χαρτοφυλάκιο κρατικών χρεογράφων ύψους €387 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2021 στα χρηματοοικονομικά έσοδα, (β) στο κόστος προγράμματος αποχώρησης €40 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2021 στις δαπάνες προσωπικού, (γ) σε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα €7εκατ. στα γενικά διοικητικά έξοδα το 1ο τρίμηνο 2021, (δ) στη μη επαναλαμβανόμενη απομείωση δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων για δάνεια / χαρτοφυλάκια που επηρεάσθηκαν από το COVID-19 το 2020 και απομείωση στο πλαίσιο του πλάνου μείωσης NPEs το 2021 ως εξής: συνολικό ποσό €329 εκατ. το 1ο εξάμηνο 2020, €829 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2021 και €2.207 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2021.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλούσιες παροχές στο νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Τρ. Πειραιώς

Ακόμη και τους 60 καθαρούς μισθούς μπορεί να ξεπεράσει η αποζημίωση, ενώ το πλαφόν ανεβαίνει στα 200.000 ευρώ. Μεσοπρόθεσμος στόχος της τράπεζας, η μείωση προσωπικού από 10.400 σε 8.000 άτομα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Από σήμερα η δημόσια προσφορά, ποια είναι η διαδικασία

Μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου οι επενδυτές θα μπορούν να εγγραφούν για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους έως 1,38 δισ. Τι ισχύει για το προνόμιο. Με 265 εκατ. ο Πόλσον, 70 εκατ. το Helikon Investment και 40 εκατ. ο Αρ. Μυστακίδης.