ΓΔ: 1004 1.02% Τζίρος: 72.17 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: INTRALOT

Αυξημένα κατά 106,5% τα EBITDA για την Intralot στο α' εξάμηνο

Τα παιχνίδια λοταρίας και ο αθλητικός στοιχηματισμός έδωσαν ώθηση στα μεγέθη της Intralot. Πολύ ισχυρή ανάπτυξη σημείωσαν οι δραστηριότητες του ομίλου στις ΗΠΑ με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 28,6%.

Η σημαντική ετήσια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ τόσο στα παιχνίδια Λοταρίας όσο και στον Αθλητικό Στοιχηματισμό και η βελτιωμένη απόδοση της Bilyoner στην Τουρκία έδωσαν ώθηση στα μεγέθη της Intralot όπου είδε τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της να ενισχύονται σημαντικά στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Σύμφωνα με τα την εταιρεία, τα αυξημένα έσοδα σε ετήσια βάση αντισταθμίστηκαν εν μέρει μόνο  από την αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και από εφάπαξ έσοδα του νέου συμβολαίου στη Γερμανία το Β’ τρίμηνο του 2020.

Ειδικότερα, στο πρώτο εξάμηνο του 2021, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €202,6 εκατ. (+34,4% σε ετήσια βάση) και τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €54,3 εκατ. (+106,5% σε ετήσια βάση), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA στα €46,8 εκατ. (+99,1% σε ετήσια βάση). Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 18,1%, ενώ κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €93,8 εκατ., σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 42,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-17,6 εκατ., βελτιωμένο κατά 57,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι δραστηριότητες κάτω από την INTRALOT Inc. στις Η.Π.Α. σημείωσαν πολύ ισχυρή ανάπτυξη σε ετήσια βάση με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 28,6%, και τα EBITDA +69,8% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 20,3% σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €51,3 εκατ. (+183,4% σε ετήσια βάση). Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το A’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα €9,5 εκατ., μειωμένες κατά 37,5% σε ετήσια βάση.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2021 ανήλθαν στα €83,2 εκατ, με τον καθαρό δανεισμό να ανέρχεται στα €646,1 εκατ. με τον αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 σε επίπεδο EBITDA του Ομίλου να περιορίζεται κοντά στο €1,5 εκατ. για το Α’ εξάμηνο του 2021.

Στις 3 Αυγούστου 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των δυο συναινετικών συμφωνιών ανταλλαγής, επιτυγχάνοντας επέκταση της ημερομηνίας λήξης των Ομολογιών του 2021 κατά τουλάχιστον τρία έτη και εξασφαλίζοντας συνολική απομόχλευση ύψους €163 εκατ.

Στις 24 Αυγούστου 2021, η Fitch αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα (IDR) της ΙNTRALOT σε CCC+, και αντιστοίχως στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, η Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο της ΙΝΤRALOT (CFR) σε Caa1, ως αποτέλεσμα της νέας κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

Αναλυτικότερα όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2020, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου, 2021, στα €202,6 εκατ. (+34,4%). Τα Παιχνίδια Λοταρίας είχαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον κύκλο εργασιών, αποτελώντας το 59,5% των εσόδων, με τον Αθλητικό Στοιχηματισμό να έπεται με συμβολή 18,3% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου για την εξάμηνη περίοδο. Τα Συμβόλαια Τεχνολογίας αποτέλεσαν το 12,2% και τα VLTs το 9,5% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ οι Ιπποδρομίες / Κυνοδρομίες αποτέλεσαν το 0,5% των συνολικών εσόδων για το Α΄ εξάμηνο του 2021.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το εξάμηνο παρουσίασε αύξηση κατά €51,9 εκατ. σε ετήσια βάση.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65% συγκριτικά με το Β’ τρίμηνο του 2020, διαμορφώνοντας τα συνολικά έσοδα για την τρίμηνη περίοδο που άρχισε την 1η Απριλίου, 2021 και έληξε την 30η Ιουνίου, 2021, στα €105,1 εκατ. O αυξημένος κύκλος εργασιών για το τρίμηνο (€+41,4 εκατ.) αποδίδεται κυρίως στη σημαντική ετήσια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ τόσο στα παιχνίδια Λοταρίας όσο και στον Αθλητικό Στοιχηματισμό, τον υψηλότερο αντίκτυπο του COVID-19 κατά το Β’ τρίμηνο του 2020 σε όλες
τις βασικές περιοχές δραστηριότητας και ειδικά στις δραστηριότητές μας στη Μάλτα, στην Αργεντινή, στην Αυστραλία και στο Μαρόκο, καθώς και στη βελτιωμένη απόδοση της Bilyoner στην Τουρκία. Τα αυξημένα έσοδα σε ετήσια βάση αντισταθμίστηκαν εν μέρει μόνο  από την αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων και από εφάπαξ έσοδα του νέου συμβολαίου μας στη Γερμανία το Β’ τρίμηνο του 2020.

Βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας: Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €21,2 εκατ., διαμορφώθηκε στα €223,8 εκατ. (+48,4% σε ετήσια βάση), ενώ κατά το Β΄ τρίμηνο του 2021, χωρίς να υπολογίζεται η αρνητική επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών ύψους €9,4 εκατ., διαμορφώθηκε στα €114,5 εκατ. (+79,8% σε ετήσια βάση).

Οι καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €163,9 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,5% (ή €+36,4 εκατ.) σε ετήσια βάση. Κατά το Β’ τρίμηνο του 2021, οι καθαρές πωλήσεις μετά από κέρδη νικητών (GGR) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 53,1% (ή €+29,5 εκατ. σε ετήσια βάση).

Τα συνολικά Λειτουργικά έξοδα παρουσιάζονται ελαφρώς μειωμένα κατά €0,4 εκατ. (ή -0,9%) κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 (€45,5 εκατ. έναντι €45,9 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2020). Η μεταβολή οφείλεται στην περαιτέρω εξοικονόμηση κόστους σε επίπεδο HQ, καθώς και στα μειωμένα έξοδα στο Μαρόκο, ως αποτέλεσμα των αναθεωρημένων εμπορικών όρων, αλλά και στις χαμηλότερες αποσβέσεις κατά την τρέχουσα περίοδο. Η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την Bilyoner, όπου η αύξηση του μεριδίου αγοράς συνοδεύτηκε από υψηλότερα διαφημιστικά έξοδα και την Κροατία, λόγω εφάπαξ εξόδων για την έναρξη του νέου έργου κατά το Β’ τρίμηνο του 2021.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο, τα Λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά €1,8 εκατ. (ή +8,4%) κατά το Β’ τρίμηνο του 2021 (€23,3 εκατ. έναντι €21,5 εκατ. κατά το Β΄ τρίμηνο του 2020), κυρίως λόγω των αυξημένων διαφημιστικών εξόδων στην Bilyoner και των εφάπαξ εξόδων από την έναρξη του νέου έργου στην Κροατία κατά το Β’ τρίμηνο του 2021.

Τα Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα €10,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 20,0% σε ετήσια βάση (ή €+1,7 εκατ.), που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από μισθώσεις εξοπλισμού στις ΗΠΑ. Σε τριμηνιαίο επίπεδο, τα Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως του Β’ τριμήνου του 2021 παρέμειναν σε αντίστοιχα επίπεδα με το Β’ τρίμηνο του 2020 (€-0,2 εκατ.).

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκε στα €54,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 106,5% (ή €+28,0 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Η οργανική επίδοση κατά το Α’ εξάμηνο του 2021 ενισχύθηκε από την πολύ ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ, από τις βελτιωμένες πωλήσεις και τα μειωμένα έξοδα στο Μαρόκο, από τη βελτιωμένη επίδοση του κύκλου εργασιών της Bilyoner, αλλά και από τον αντίκτυπο του COVID-19 κατά το Α’ εξάμηνο του 2020. Η αύξηση του EBITDA αντισταθμίστηκε μερικώς από τις υψηλότερες πωλήσεις εμπορευμάτων κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, τα εφάπαξ κόστη για την έναρξη του νέου έργου στην Κροατία κατά το Β’ τρίμηνο του 2021, και το υψηλότερο μέσο ποσοστό απόδοσης (payout) στη Μάλτα κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, καθώς και από την αρνητική επίδραση των συναλλαγματικών διακυμάνσεων των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ και στην Τουρκία, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ευνοϊκότερη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών των δραστηριοτήτων μας στην Αυστραλία.

Σε ετήσια βάση, το περιθώριο EBITDΑ επί ων πωλήσεων αυξήθηκε σε 26,8%, σε σύγκριση με 17,5% κατά το Α’ εξάμηνο του 2020 (+9,3pps), ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων (κυρίως σε ΗΠΑ και Τουρκία), σε συνδυασμό με τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, κυρίως σε επίπεδο HQ και στο Μαρόκο. Σε τριμηνιαία βάση, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά €18,5 εκατ. σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020 (ή +169,7%), κυρίως λόγω της ισχυρής επίδοσης των δραστηριοτήτων μας στις ΗΠΑ, τη βελτιωμένη απόδοση λόγω του υψηλότερου αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 κατά το B’ τρίμηνο του 2020 στην Αυστραλία, το Μαρόκο, και την Αργεντινή, τις αυξημένες πωλήσεις στην Bilyoner και μία εφάπαξ αναγνώριση εσόδου του έργου μας στην Ολλανδία.

Η αύξηση του EBITDA αντισταθμίστηκε μερικώς από τις υψηλότερες πωλήσεις εμπορευμάτων κατά το Β’ τρίμηνο του 2020 και τα εφάπαξ κόστη για την έναρξη του νέου έργου στην Κροατία κατά το Β’ τρίμηνο του 2021. Κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, τα κέρδη EBT ανήλθαν στα €-10,4 εκατ., έναντι των €-40,0 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2020.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €51,3 εκατ., αυξημένες κατά €33,2 εκατ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2020. Εξαιρώντας τις λειτουργικές ταμειακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητές μας (κυρίως σε Βουλγαρία και Βραζιλία), οι λειτουργικές ταμειακές ροές εμφανίζονται αυξημένες κατά €34,6 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, επηρεασμένες κυρίως από το αυξημένο EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε σχέση με πέρυσι (€+28,0 εκατ.) και τη θετική μεταβολή των

Καταβληθέντων Φόρων Εισοδήματος (€+14,5 εκατ.), που αποδίδεται σε επιστροφές φόρου εισοδήματος κατά την τρέχουσα περίοδο, σε αντίθεση με πληρωμές κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, ενώ αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αρνητική μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης κατά €-9,4 εκατ. (€-9,9 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2021, έναντι €-0,5 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2020). 

Οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκαν κατά €41,6 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €26,8 εκατ., από €-14,8 εκατ. την περασμένη χρονιά. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από την αύξηση του EBITDA (€+28,0 εκατ. σε ετήσια βάση) και τη θετική μεταβολή των Καταβληθέντων Φόρων Εισοδήματος (€+14,5 εκατ.), που αποδίδεται στη Μητρική Εταιρεία, λόγω επιστροφών φόρου εισοδήματος κατά το Α’ τρίμηνο του 2021, σε αντίθεση με πληρωμές την περασμένη περίοδο – λόγω φορολογικού ελέγχου.

Εξαιρώντας τις πληρωμές και τις επιστροφές φόρου εισοδήματος σχετιζόμενες με τον φορολογικό έλεγχο της Μητρικής Εταιρείας, καθώς και τις επιπτώσεις από τη διακοπή του συμβολαίου της Inteltek την περασμένη περίοδο, οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές για το Α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν στα €21,7 εκατ., ή €+24,4 εκατ. υψηλότερα συγκριτικά με τα επίπεδα του Α’ εξαμήνου του 2020. Σε τριμηνιαία βάση, οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν στα €22,2 εκατ., αυξημένες κατά €16,4 εκατ. σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω του αυξημένου EBITDA (€+18,5 εκατ. σε ετήσια βάση) και της θετικής μεταβολής των Καταβληθέντων Φόρων Εισοδήματος (€+2,4 εκατ.), γεγονός που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τα υψηλότερα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα που αποδίδονται στον διακανονισμό των Ομολογιών του 2021, αλλά και τα χαμηλότερα εισπραχθέντα μερίσματα κατά το τρέχον τρίμηνο.

Υπενθυμίζουμε πως στις 14 Μαΐου 2021, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανακοίνωσε δεσμευτική συμφωνία με τη “SAGA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS” (“SAGA”) στη Βραζιλία για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην “Intralot do Brasil Comércio de Equipamentos e Programas de Computador LTDA” (“Intralot do Brasil”), που αντιπροσωπεύει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της εταιρίας. Η “SAGA” είναι ο μοναδικός έτερος μέτοχος της “Intralot do Brasil” συμμετέχοντας με το υπόλοιπο 20%. Η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία τυχερών παιχνιδιών στην “Intralot do Brasil” μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου 2021, με το συνολικό καθαρό τίμημα από την πώληση της συμμετοχής ανέρχεται σε €0,7 εκατ.

Στις 30 Ιουλίου 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε το κλείσιμο της διαδικασίας των δύο προσφορών ανταλλαγής ομολογιών που είχαν εκδοθεί από την Intralot Capital Luxemburg S.A., λήξης το 2021 και το 2024. Σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, στις 3 Αυγούστου 2021, η INTRALOT ανακοίνωσε τον οριστικό διακανονισμό των συναλλαγών αυτών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων κατά €163 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, εκδόθηκαν από την εδρεύουσα στις ΗΠΑ Intralot Inc., Νέες Ομολογίες ονομαστικής αξίας $242.111.911 και λήξης τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ανταλλαγή υφισταμένων Ομολογιών λήξης τον Σεπτέμβριο του 2021 ονομαστικής αξίας € 247.471.724,07 (που αντιστοιχούν σε έκπτωση 18%), οι οποίες στη συνέχεια ακυρώθηκαν. Ταυτόχρονα, μεταβιβάστηκαν από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχές ύψους 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρική εταιρεία της Intralot, Inc.), στους κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης 2024 και ονομαστικής αξίας €118.240.000, που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδικασίας, οι ομολογίες αυτές περιήλθαν στην κατοχή της Intralot Global Holdings B.V. Η INTRALOT διατηρεί τον έλεγχο του 65,73% της Intralot, Inc. και τη διοίκηση της εταιρεία

Αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας INTRALOT

Τα Έσοδα της περιόδου μειώθηκαν κατά 44,8%, στα €13,7 εκατ., με τη μείωση να οφείλεται κυρίως σε μειωμένες πωλήσεις υπηρεσιών προς θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και σε μειωμένες πωλήσεις εμπορευμάτων έναντι του Α΄ εξαμήνου του 2020.

Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €-4,7 εκατ., από €+3,1 εκατ. κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, μεταβολή οφειλόμενη κυρίως στη μείωση των εσόδων, ενώ αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον περιορισμό στα λειτουργικά έξοδα τις Εταιρείας.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) διαμορφώθηκαν στα €-14,0 εκατ., από €-11,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2020, επηρεαζόμενα κυρίως από τη μείωση των εσόδων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Πενταετής συμφωνία στο Οχάιο για αθλητικό στοιχηματισμό

Η Intralot έχει λάβει την προσωρινή άδεια από την Επιτροπή Ελέγχου Καζίνο του Οχάιο για την υλοποίηση αυτού του συμβολαίου, με την εταιρεία να αξιοποιεί τον υφιστάμενο εξοπλισμό και υποδομή για την εξυπηρέτηση της δραστηριότητας του αθλητικού στοιχήματος.