ΓΔ: 1041.51 0.82% Τζίρος: 120.72 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Premia Properties

Premia Properties: Στα 2,5 εκατ. τα καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανήλθε σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ ευρώ. το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σε 3,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου Premia Properties το πρώτο εξάμηνο του 2021, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020, με τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων να διαμορφώνονται σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανήλθε σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ ευρώ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. Το EBITDA, μη συμπεριλαμβανομένων κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA), ανήλθε σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 3,0 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2020. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημειώνεται, ότι τα αποτελέσματα των (6) εταιρειών που αποκτήθηκαν στις 29.6.2021 ενσωματώνονται στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου από την ημερομηνία απόκτησης τους, ήτοι για (1) ημέρα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, σημαντική ήταν η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα (9) νέων ακινήτων, εκ των οποίων έξι (6) στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και τρία (3) στον τομέα των εμπορικών ακινήτων τύπου big-box. Επίσης, σημειώθηκε αύξηση κατά 61% της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων της εταιρείας, η οποία διαμορφώθηκε σε 171,5 εκατ. ευρώ. την 30.6.2021. Το ίδιο διάστημα ενισχύθηκε η ενοποιημένη καθαρή θέσης του ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε σε 67,8 εκατ. ευρώ την 30.6.2021, ισχυροποιημένη περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της τρίτης κατά σειρά αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Ιούλιο 2021. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον Ιούλιο 2021, συνολικής αξίας €75 εκ., συνδυαστικά με εισφορά σε είδος και με καταβολή μετρητών, η PREMIA διαθέτει όλα τα εχέγγυα για μία ακόμα πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία καθώς έχει διευρύνει σημαντικά το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της, διαθέτει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξης της και έχει ενισχύσει σημαντικά τη μετοχική της βάση με την είσοδο θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Fastighets AB Balder, μια εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του Ευρωπαϊκού real estate, η οποία απέκτησε ποσοστό 17,22% αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού επενδυτή.

Παρά τις αβέβαιες επικρατούσες συνθήκες τόσο διεθνώς όσο και στη χώρα μας λόγω της πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19), η PREMIA συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, εστιάζοντας στην έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση ευκαιριών σύμφωνα πάντοτε με την επενδυτική της στρατηγική. Στόχος της Εταιρείας είναι να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων στους κλάδους που έχει ήδη παρουσία, όπως logistics, εμπορικά ακίνητα (big-boxes) και κτίρια κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και να εξετάσει επιλεκτικά την είσοδό της σε άλλους κλάδους του real estate. Επιπλέον, η Εταιρεία σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου της επιδιώκοντας την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social and Governance), όπως επισημαίνεται.

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, η PREMIA επιδιώκει την ενεργή διαχείριση της κεφαλαιακής της δομής και στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να διερευνήσει στο άμεσο μέλλον τις διαθέσιμες επιλογές χρηματοδότησής της, με στόχο την περαιτέρω υγιή και δυναμική ανάπτυξή της, καταλήγει η ανακοίνωση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Premia Properties
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia Properties: Υπερδιπλασιασμό στα EBIDTA το 9μηνο του 2022

Η εταιρεία ανακοίνωσε υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 75,8 εκατ. ευρώ και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 134,6 εκ. και τον καθαρό δανεισμό σε 95,1 εκ..