ΓΔ: 858.93 -4.45% Τζίρος: 118.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
consuting-business-solution
Φώτο: Shutterstock

Real Consulting: Ξεκινά η διαδικασία συγχώνευσης με θυγατρική της

H Real Competence Center Leros εδράζεται στη θέση Λάκκι στην Λέρο Δωδεκανήσου, δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης, επεξεργασίας, και εγκατάστασης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

Την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσής της με τη θυγατρική της Real Competence Center Leros γνωστοποίησε η Real Consulting με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. Σύμφωνα την ανακοίνωση:

Η REAL CONSULTING Α.Ε (εφεξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 25.10.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «REAL COMPETENCE CENTER LEROS» (εφεξής αναφερόμενη ως η «Απορροφούμενη Εταιρεία»). H Απορροφούμενη Εταιρεία με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 152042620000 και έδρα στη θέση Λάκκι στην Λέρο Δωδεκανήσου, δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης, επεξεργασίας, και εγκατάστασης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Η εν λόγω συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης της Απορροφούμενης Εταιρείας από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Διευκρινίζεται ότι η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019, του Ν.4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν.4172/2013. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας ορίσθηκε η 30.09.2021 ενώ για την σύνταξη της σχετικής έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφούμενης Εταιρείας ορίσθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ. Δημήτριος Δημητρίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 22281 και κ. Κωνσταντίνος Κουτρουλός με ΑΜ ΣΟΕΛ 25701, της ελεγκτικής εταιρείας «CPA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.»

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων οργάνων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και υπό την αίρεση της κατά νόμο λήψης της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4601/2019 όπως τροποποιημένος ισχύει. Πρόθεση της Εταιρείας είναι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης εντός διμήνου. Θα ακολουθήσουν νέες ενημερώσεις προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας συγχώνευσης.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Ενισχυμένα κατά 131% τα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 140.823 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αποτελούν δε το 46% του κύκλου εργασιών του ομίλου.