ΓΔ: 878.34 -0.10% Τζίρος: 47.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Πηγή: Alpha Bank

Alpha Bank: Με τιτλοποίηση - ρεκόρ κόβει τα NPL κατά 73%

Αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση και το σχέδιο «Ηρακλής», η Alpha Bank προχωρά σε τιτλοποίηση - μαμούθ, ύψους 12 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι βασικοί στόχοι για το 2022.

Στη μεγαλύτερη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων της ελληνικής αγοράς και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη προχωρά η Alpha Bank, προκειμένου να επιταχύνει δραστικά την εξυγίανση του ισολογισμού της, μειώνοντας κατά 73% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με μία κίνηση.

Η τιτλοποίηση με την ονομασία Project Galaxy, όπως ανακοινώθηκε από την Alpha, θα περιλάβει δάνεια ονομαστικής αξίας 12 δισ. ευρώ και θα υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Προγράμματος Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων -  HAPS (σ.σ.: σχέδιο «Ηρακλής»). Η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει κρατικές εγγυήσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ σε αυτή τη μεγάλη τιτλοποίηση.

Παράλληλα, η Alpha προχωρά στην πώληση της πλατφόρμας διαχείρισης NPΕ της τράπεζας στην Cepal Hellas. Ακολούθως, η Νέα Cepal θα μεταβιβαστεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy. Το νέο σχήμα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά με συνολικό χαρτοφυλάκιο προς διαχείριση που θα ξεπερνά τα 27 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης NPE της Alpha στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί από 44,1% σε λιγότερο από 20% έως το τέλος του 2020, και ο δείκτης NPL σε λιγότερο από 10%, ενώ το Cost of Risk αναμένεται να αποκλιμακωθεί σε επίπεδα κάτω των 100 μονάδων βάσης pro-forma για τη συναλλαγή.

Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).

Η επιτάχυνση του σχεδίου NPE θα πραγματοποιηθεί μέσω απόσχισης κλάδου (spinoff και hive-down) των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank προς μία νέα τραπεζική οντότητα υπό την πλήρη κυριότητα της εισηγμένης εταιρείας, η οποία θα μετασχηματιστεί σε εταιρία συμμετοχών (holding company).

Βασικοί οικονομικοί στόχοι για το 2022:

 • Δείκτης NPE <10% και δείκτης NPL <5% για την τράπεζα στην Ελλάδα.
 • Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk) <70 μονάδες βάσης το 2022.
 • Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη CAD ~17% και δείκτη CET1 ~15%, σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις.
 • Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) κάτω από 48% και Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost/ Assets) κάτω από 145 μονάδες βάσης.
 • Νέες εκταμιεύσεις Ευρώ 14 δισ. περίπου στην Ελλάδα για την περίοδο 2019-2022.
 • Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) ~9,0%.

Αναλυτικότερα σε ότι αφορά τις νέες εκταμιεύσεις, η Alpha Bank σχεδιάζει νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 14 δισ. ευρώ προς στοχευμένα τμήματα πελατών, Ιδιωτών και Επιχειρήσεων. Η τράπεζα θα στηρίξει ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους τομείς που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης όπως οι τομείς των υποδομών, ενέργειας, αγοράς ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας.

Κέρδη 91,6 εκατ. στο 9μηνο

Η Alpha Bank ανακοίνωσε σήμερα και τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο, παρουσιάζοντας 91,6 εκατ. ευρώ κέρδη μετά φόρων. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων αλλά και η αποχώρηση 830 εργαζομένων.

Αναλυτικότερα, σε 91,6 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι:

 • Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 18,1%. Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε 8 δισ. ευρώ έναντι 7,9 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,2 ευρώ.
 • Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Project Neptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 0,9 δισ. ευρώ.
 • Το γ΄ τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 215,6 εκατ. (+0,8%), καθώς η μείωση του Καθαρού Εσόδου Τόκων αντισταθμίστηκε από την υψηλότερη συνεισφορά των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 285,2 εκατ., μειωμένο κατά 11,6% σε τριμηνιαία βάση, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση των χρηματοοικονομικών εσόδων.
 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 91,6 εκατ. το εννεάμηνο 2019, έναντι 53,8 εκατ. το εννεάμηνο 2018.
 • Το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2019, θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 830 Εργαζομένων, με αναμενόμενο όφελος περίπου 35 εκατ. στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση.
 • Τον Οκτώβριο 2019, η Alpha Bank σύναψε συμφωνία συνεργασίας μακροχρόνιας διάρκειας με την εταιρεία «doValue» με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και ακίνητων περιουσιακών της στοιχείων (REO) στην Κύπρο, συνολικής λογιστικής αξίας (Gross Book Value) 3,2 δισ. περίπου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζητούν λύση οι επιχειρήσεις μετά την έξοδο της Alpha Bank από Αλβανία

Να ανασταλεί για δύο χρόνια η απόφαση της τράπεζας για πώληση της θυγατρικής της και να εξετάσουν άλλες ελληνικές τράπεζες την εξαγορά της ζητούν από το Μαξίμου οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες στην Αλβανία.
Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προβληματίζει την κυβέρνηση η έξοδος της Alpha Bank από την Αλβανία

Επαφές από το ΥΠΕΞ και τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, Αλέξη Πατέλη με τη διοίκηση της τράπεζας. Αντιδρούν και επιχειρήσεις με παρουσία στη γειτονική χώρα. Πώς εξηγούν την απόφαση τα στελέχη της Alpha.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Β. Ψάλτης: Οι τράπεζες στρέφουν πάλι το βλέμμα προς τον πελάτη

Ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας των τραπεζών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών προαναγγέλλει ο CEO της Alpha Bank. Προβλέπει μονοψήφιο ποσοστό «κόκκινων» δανείων ως το τέλος του 2022.