ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Κέρδη το γ' τρίμηνο για την Ελλάκτωρ μετά από 6 τρίμηνα ζημιών

Αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ στο γ' τρίμηνο του έτους. Τα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 7% σε σχέση με το περυσινό γ' τρίμηνο, και κατά 22% σε σχέση με το β' τρίμηνο του έτους.

Μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, ο ομιλος Ελλάκτωρ πέρασε σε κερδοφορία στο γ’ τρίμηνο του 2021 (+€8 εκατ.). Τα έσοδα του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 7% σε σχέση με το περυσινό γ' τρίμηνο, και κατά 22% σε σχέση με το β' τρίμηνο του έτους και ανήλθαν στα 244 εκατ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα.

Στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής ήταν χαμηλότερος, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές και δραστηριότητες, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Ο κατασκευαστικός κλάδος είδε τα έσοδα του να μειώνονται κατά 57 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με το ανεκτέλεστο της ΑΚΤΩΡ να ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών του ομίλου Ελλάκτωρ στο εννεάμηνο ανήλθε στα 638 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4% σε σύγκριση με τα περυσινό αντίστοιχο διάστημα που είχε διαμορφωθεί στα 667 εκατ. ευρώ. Στο γ’ τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε στα 244 εκατ. ευρώ από 229 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Μετά από έξι τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, το γ΄ τρίμηνο τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ ζημιών την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάκτωρ

Στο εννεάμηνο του 2021 τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 125 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020 που ήταν στα 111 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 98,5 εκατ. ευρώ έναντι 111 εκατ. ευρώ  το αντίστοιχο διάστημα το προηγούμενο έτος. Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο εννεάμηνο του 2021 αλλά και στο Γ’ Τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε σε 20% έναντι 17% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των 26 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε σε 15%.

Το EBITDA του ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τη βελτίωση του κλάδου του Περιβάλλοντος (+6 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου του 2020), των ΑΠΕ (+2,7 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου του 2020), των Παραχωρήσεων (+0,9 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2020) ενώ αντίστοιχα επηρεάστηκε αρνητικά από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου της Κατασκευής (-26,9 εκατ. ευρώ έναντι του εννεαμήνου του 2020).

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.09.2021 σε 455 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή 438 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 36 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 637 εκατ. ευρώ στις 30.09.2021 έναντι 707 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευθύμης Μπουλούτας δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια Εννεαμήνου του ’21, οι κύριοι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, παρουσίασαν υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, παρά τις προκλήσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στον κλάδο Κατασκευής, ο κύκλος εργασιών του Γ΄ τριμήνου ’21 κινήθηκε υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του ’20 (+9%), ενώ παρατηρήθηκε κάμψη στην λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου, ως αποτέλεσμα της σταδιακής αποδέσμευσης από μη κερδοφόρες αγορές και δραστηριότητες, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων συνεπεία της αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων πέρασε σε κερδοφορία στο Γ’ Τρίμηνο ’21 (+€8 εκατ.) μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων. Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε €125 εκατ. παρουσιάζοντας άνοδο 12%, συγκρινόμενα με το 9Μ του ’20. Στο πλαίσιο της λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης του Ομίλου, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και ορατά αποτελέσματα ο περιορισμός των εξόδων λειτουργίας, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ., θωρακίζει την κεφαλαιακή δομή και ενισχύει τη ρευστότητα, θέτοντας τις βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη στο σύνολο των δραστηριοτήτων».

Αναλυτικά όπως αναφέρει η εταιρεία

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το 9Μ ’21 σε €638 εκατ. έναντι €667 εκατ. το 9Μ ’20, μειωμένα κατά 4%, (ή κατά €29 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά €14 εκατ. (από €152 εκατ. σε €166 εκατ.) καθώς και οι κλάδοι ΑΠΕ και Περιβάλλοντος παρουσίασαν επίσης αύξηση εσόδων κατά €4 εκατ. (από €68 εκατ. σε €72 εκατ.) και €8 εκατ. (από €75 εκατ. σε €84 εκατ.) αντίστοιχα σε σχέση με το 9Μ ’20. Η μείωση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά €57 εκατ. (από €374 εκατ. σε €317 εκατ.).

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν το Γ’ τρίμηνο ’21 σε €244 εκατ. έναντι €229 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο ’20, αυξημένα κατά 7%, (ή κατά €15 εκατ.). Οι κλάδοι Παραχωρήσεων και Κατασκευής παρουσίασαν έσοδα στο Γ΄ τρίμηνο ’21 αυξημένα, σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο ’20, κατά +12% και +9% αντίστοιχα, καθώς και οι κλάδοι Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασαν έσοδα με οριακές αυξήσεις +1% και 2% αντίστοιχα ενώ ο Κλάδος των ΑΠΕ εμφάνισε έσοδα μειωμένα κατά 11% σε σχέση με το Γ΄ τρίμηνο ’20.

Τα έξοδα διοίκησης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €35,6 εκατ. το 9Μ ’21 έναντι €48,4 εκατ. το 9Μ ’20, μειωμένα κατά 26% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων διοίκησης των τελευταίων 11 τριμήνων. Τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε €3 εκατ. το 9Μ ’21 παραμένοντας στα ίδια επίπεδα (€3,3 εκατ.) με το 9Μ ’20. Τα λοιπά έσοδα (χωρίς αποσβέσεις) και τα λοιπά κέρδη ή ζημίες διαμορφώθηκαν το 9Μ ’21 σε €6 εκατ. και -€3,9 εκατ. αντίστοιχα, έναντι €6,6 εκατ. και -€4 εκατ. το 9Μ ’20.

Το Συγκρίσιμο EBITDA διαμορφώθηκε σε €124,6 εκατ. το 9Μ ’21, έναντι €111,3 εκατ. το 9Μ ’20, σημειώνοντας αύξηση 12%. Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 19,6% σε σχέση με 16,7% κατά την ίδια περίοδο του 2020. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €98,5 εκατ. το 9Μ ’21, σε σύγκριση με €111,3 εκατ. το 9Μ ’20, σημειώνοντας μείωση 11,5%, δηλ. €12,8 εκατ. Το περιθώριο EBITDA μειώθηκε σε 15,4% το 9Μ ’21 έναντι περιθωρίου 16,7% το 9Μ ’20. Το EBITDA για το Γ’ τρίμηνο ’21 ανήλθε σε €48,8 εκατ., σε σύγκριση με €39 εκατ. για το Γ’ τρίμηνο ’20, σημειώνοντας αύξηση 25,2%, δηλ. €9,8 εκατ. Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €80 εκατ. το 9Μ ’21 έναντι €79,3 εκατ. το 9Μ ’20.

Το EBIT διαμορφώθηκε σε €18,5 εκατ. το 9Μ ’21 σε σύγκριση με €32 εκατ. το 9Μ ’20, μειωμένα κατά 42% ενώ για το Γ΄ τρίμηνο ’21 το ΕΒΙΤ ανήλθε σε €22,2 εκατ. έναντι €12,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 83,4%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές €39,8 εκατ. το 9μηνο ’21 έναντι ζημιών €24,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και τα Καθαρά Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ήταν ζημιές €56,1 εκατ. έναντι ζημιών €39,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Για το Γ΄ τρίμηνο ’21 τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη €8 εκατ., μετά από 6 τρίμηνα αρνητικών αποτελεσμάτων, έναντι ζημιών €3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2020. Τα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) μετά από φόρους ήταν ζημιές €1,6 εκατ. έναντι ζημιών €7,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020.

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30.09.2021 σε €2,9 δισ. έναντι €2,8 δισ. στις 31.12.2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 30.09.2021 σε €455 εκατ. έναντι €406 εκατ. στις 31.12.2020. Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ.), ανήλθε στις 30.09.2021 σε €1.056 εκατ. έναντι €1.082 εκατ. στις 31.12.2020. Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €438 εκατ. και καταθέσεις €36 εκατ.), διαμορφώθηκε σε €637 εκατ. στις 30.09.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020.

Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε €300 εκατ. έναντι €230 εκατ. στις 31.12.2020 καθώς τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα του 9Μ 2021 διαμορφώθηκαν σε ζημιά €50,5 εκατ. (έναντι ζημιάς €50,2 εκατ. το 9Μ του 2020) και συμπεριλαμβανομένης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού 120,5 εκατ. ευρώ.

Επιδόσεις ανά τομέα δραστηριότητας

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε €166,1 εκατ. το 9Μ 2021, αυξημένα κατά 9,3% έναντι εσόδων €152 εκατ. το 9Μ 2020. Η αύξηση των εσόδων στο 9Μ 2021 οφείλεται στη σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας (Αττική Οδός +12% σε σχέση με το Γ’ τριμ. ‘20) μετά την άμβλυνση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που είχαν επιβληθεί από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων ανήλθε σε €100,4 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι €99,6 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,9%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 9Μ’ 21σε €31,9 εκατ. έναντι κερδών €31,5 εκατ. το 9Μ 2020 (+1,3%).

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €72 εκατ. έναντι €68 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος. Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 9Μ 2021 ανήλθε σε €56,9 εκατ. έναντι €54,2 εκατ. το 9Μ 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 5% ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την πανδημία του COVID-19. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 9Μ ‘21 σε €29,6 εκατ. έναντι €28,2 εκατ. το 9Μ 2020 (+5%).

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν σε €83,6 εκατ. το 9M 2021, αυξημένα από τα €75,3 εκατ. το 9M 2020 κατά 10,9%. Το EBITDA ανήλθε σε €15,4 εκατ. το 9M 2021 έναντι €9,5 εκατ. το 9M 2020 (+63%). Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €11,5 εκατ. το 9M 2021 έναντι €5,4 εκατ. το 9M 2020 (+114,5%).

Το 9M 2021 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €317,4 εκατ., μειωμένα κατά 15,2%€57 εκατ.) έναντι εσόδων €374,5 εκατ. το 9M 2020, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος έχει αποφασίσει να εστιάσει γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Τα έσοδα του κλάδου για το Γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €128 εκατ. έναντι €117,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 8,7%.

Το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€43,9 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι -€43,2 εκατ. το 9Μ 2020, ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ποσού €26,2 εκατ., συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, το EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€70,1 εκατ., έναντι -€43,2 εκατ. κατά το 9Μ 2020. Το 9Μ 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €85,3 εκατ. έναντι ζημιών €58,9 εκατ. το 9Μ 2020.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.09.2021 σε €2 δισ. Το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβάνει νέα έργα οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί ή αναμένεται να υπογραφούν.

Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €4,7 εκατ. το 9Μ 2021, έναντι €5,1 εκατ. το 9Μ 2020, μειωμένα κατά 8,5%, λόγω επίπτωσης του COVID-19. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,5 εκατ. το 9Μ 2021 έναντι €2,7 εκατ. το 9Μ 2020 (- 8,4%). Οι ζημιές προ φόρων ήταν €0,4 εκατ. το 9 Μ 2021 έναντι κερδών €0,1 εκατ. το 9Μ 2020.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Σύμβαση για αμερικάνικο έργο στην αεροπορική βάση της Λάρισας

Η σύμβαση που υπέγραψε η ΑΚΤΩΡ με την αμερικάνικη Environmental Chemical Corp. είναι ύψους 19.520.000 ευρώ και αφορά στην κατασκευή υπόστεγων πολλαπλής χρήσης και βελτιώσεις τροχιοδρόμων στην αεροπορική βάση Λάρισας.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Μαξίμου ο CEO της Reggeborgh, στην ατζέντα οι επενδύσεις

Η εταιρεία επισημαίνει ότι «είναι πλήρως αντίθετα με την πραγματικότητα και ανάξια σοβαρού σχολιασμού μεμονωμένα διαδικτυακά σχόλια περί συζήτησης θεμάτων της εταιρικής μειοψηφίας του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ».