ΓΔ: 860.06 1.04% Τζίρος: 80.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstocks

Foodlink: Πώς θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά του 55% της Γενικές Μεταφορές

Η Foodlink με ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο πληροφόρησε το επενδυτικό κοινό σχετικά με την απόκτηση του 55% των μετοχών της εταιρείας Γενικές Μεταφορές αντί ενός τιμήματος που ανέρχεται σε 1.910.700 ευρώ.

Σε τρεις φάσεις πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 55% του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικές Μεταφορές από την Foodlink που έχει στόχο να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό το επαρχιακό δίκτυο της Αθηναϊκής που δραστηριοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο.

Από το συνολικό ποσό του τιμήματος, το ποσό των 710.700 ευρώ καταβλήθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 450.000 ευρώ θα αποδοθεί σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις των 90.000 ευρώ και συγκεκριμένα έως την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, από το 2022 έως το 2026.

Όπως αναφέρει η Foodlink, το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε 1.910.700 ευρώ εκ των οποίων 1.460.700 ευρώ αποτελεί τίμημα εξαγοράς μετοχών και 450.000 ευρώ αποτελούν εισφορά για την συμμετοχής της Εταιρείας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. η οποία αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24ης Σεπτεμβρίου 2021. Η χρηματοδότηση του καταβληθέντος τιμήματος έγινε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Η αποτίμηση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε με βάση τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των ετών 2019 και 2020, κατόπιν ελέγχου και αντίστοιχα προσαρμογής του EBITDA για οποιοδήποτε έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός. Της εξαγοράς προηγήθηκε χρηματοοικονομικός και φορολογικός έλεγχος (financial & tax due diligence) από την εταιρεία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και νομικός έλεγχος από το νομικό τμήμα της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η Foodlink ενημέρωσε πως η απόκτηση του ποσοστού των μετοχών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια:

1. Δια της απόκτησης ποσοστού 20% των μετοχών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε., ήτοι 1.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία, έναντι συνολικού τιμήματος 300.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 250 ευρώ ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε από την κ. Σταυρούλα Κοντραφούρη βάσει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της 09.08.2021. Η απόφαση για την εν’ λόγω απόκτηση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην από 09.08.2021 συνεδρίασή του. Η καταβολή του τιμήματος στην κ. Σταυρούλα Κοντραφούρη πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

2. Δια της συμμετοχής της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε., η οποία αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε. η οποία πραγματοποιήθηκε την 24.09.2021. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η έκδοση 1.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 ευρώ και τιμής έκδοσης 450 ευρώ. Κατόπιν της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε., ανήλθε σε 70.000, διαιρεμένο σε 7.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε 450.000 ευρώ.

Λόγω παραίτησης του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ετέρου μετόχου, αποφασίστηκε η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. να καλύψει η ίδια το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. να ανέλθει σε ποσοστό 31,43%, κατέχοντας 2.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

3. Δια της απόκτησης ποσοστού 23,57% των μετοχών της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ Α.Ε., ήτοι 1.650 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10 ευρώ η κάθε μία, έναντι συνολικού τιμήματος 1.160.700 ευρώ που αντιστοιχεί σε 703,45 ευρώ ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε από την κ. Μαριάνθη Αρσλάνογλου, βάσει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της 10.11.2021. Η απόφαση για την εν’ λόγω απόκτηση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην από 29.10.2021 συνεδρίασή του.

Από το συνολικό ποσό του τιμήματος, το ποσό των 710.700 ευρώ καταβλήθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αγοραπωλησίας Μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 450.000 ευρώ θα αποδοθεί σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις των 90.000 ευρώ και συγκεκριμένα έως την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, από το 2022 έως το 2026.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Foodlink: Εξαγορά του 55% της «Γενικές Μεταφορές» έναντι 1,91 εκατ.

Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε χθες, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η Foodlink κατείχε ποσοστό 31,43% σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις της.
teamviewer
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία TeamViewer με SAP για βελτίωση των διαδικασιών logistics

Η εφαρμογή που δημιουργήθηκε θα μπορεί μέσω λειτουργιών επαυξημένης πραγματικότητας να παρέχει στους εργαζομένους δεδομένα που θα βελτιώσουν τις επιλογές τους και να μειώσουν σε μηδενικά ποσοστά τα σφάλματα.