ΓΔ: 877.24 1.10% Τζίρος: 59.91 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Την Τετάρτη 27/11 η αποκοπή του δικαιώματος για την αύξηση κεφαλαίου της Lamda

Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα έχουν όσοι αποκτήσουν μετοχές της εταιρίας μέχρι και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Από 2/12 έως 16/12 η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development, ύψους 650 εκατ. ευρώ, που γίνεται στο πλαίσιο της εκκίνησης της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό.

Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων ορίστηκε από την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου έως και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου ενώ οι παλαιοί μέτοχοι (δηλαδή όσοι θα έχουν στην κατοχή τους μετοχές την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου) θα μπορούν να απολτήσει 1,2169 νέες μετοχές για κάθε μια μετοχή που διαθέτουν στην τιμή των 6,7 ευρώ.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας:

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 27.11.2019 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονοματικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση έχουν (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι, κατ’ άρθρο 5.2 παρ.1 του Κανονισμού του Χ.Α., θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») την 28.11.2019 και εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α. Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 02.12.2019 έως και την 16.12.2019. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων.

Ιδιωτική Τοποθέτηση

Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υπάρχουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, σε κάθε περίπτωση σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτών για Αδιάθετες Μετοχές προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω διαδικασίας που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και AXIA Ventures Group Ltd όσο και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές από στελέχη της Εταιρίας ή/και θυγατρικών αυτής (εφεξής «τα Στελέχη») απευθείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»)

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €53.021.014,50 διαιρούμενο σε έως 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως €650.000.098.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development, Elliniko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμβολικής σημασίας τo πρώτο κτίριο που θα ανεγερθεί στο Ελληνικό το 2023

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό σε διεθνές επίπεδο κτίριο βιώσιμου σχεδιασμού και ο στόχος που τέθηκε εξαρχής ήταν να ανταποκρίνεται απόλυτα και με σεβασμό στις ουσιαστικές και λειτουργικές ανάγκες των πολιτών ΑμεΑ στους οποίους απευθύνεται.
Lamda Development, Elliniko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικό: Δουλεύει πυρετωδώς το μεγαλύτερο εργοτάξιο στην Ελλάδα

Σε συνέχεια των μεγάλων κατεδαφίσεων των προηγούμενων μηνών, τρία ακόμη μεγάλα κτίρια επί της λεωφόρου Ποσειδώνος έχουν ξεκινήσει να κατεδαφίζονται. Στη Λ. Βουλιαγμένης έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εκσκαφές για το νέο υπερσύγχρονο κτίριο ΑΜΕΑ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda: Στο Ελεγκτικό Συνέδριο τα δικαιολογητικά για το καζίνο Ελληνικού

Η λειτουργία καζίνο συνεχίζει να αποτελεί μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας για το έργο. Η εταιρεία αναμένει την ολοκλήρωση διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας καζίνο.