ΓΔ: 858.93 -4.45% Τζίρος: 118.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Την έκδοση ομολόγων ενέκρινε η ΓΣ της Νηρεύς

Στη ΓΣ συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης και οι σχετικές εισηγήσεις της µετόχου Τράπεζας EUROBANK που είχαν αναρτηθεί στην ε̟πίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 27η Νοεµβρίοου 2019 παρέστησαν 7 Μέτοχοι εκπροσω̟πούντες 221.741.403 µετοχές σε σύνολο 293.992.751 µετοχών (αφαιρουµένων των 24.061 ιδίων µετοχών), ήτοι ̟ποσοστό 75,42%.

Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέµατα της ηµερησίας διάταξης και οι σχετικές εισηγήσεις της µετόχου Τράπεζας EUROBANK που είχαν αναρτηθεί στην ε̟πίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αναλυτικά:

Θέµα 1 : Έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους έως €30.000.000 χωρίς εξασφαλίσεις, µετατρέψιµου σε νέες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, µε κατάργηση του δικαιώµατος ̟προτίµησης των ̟παλαιών µετόχων και κάλυψη µε ιδιωτική το̟ποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του Οµολογιακού ∆ανείου σύµφωνα µε το νόµο και να ̟προβεί στην σύναψή του.

Θέµα 2 : Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 122.098.953,00.

Θέµα 3 : Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού εµ̟πραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου ύψους € 24.999.998.

Θέµα 4 : Έγκριση της έκδοσης και σύναψης κοινού οµολογιακού δανείου ύψους €6.119.000,00.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 27/11/2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας όπου εκλέχθηκε νέο πενταμελές Δ.Σ με πενταετή θητεία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να συγκροτηθεί σε σώμα, σε συνεδρίαση που συνήλθε την ίδια ημέρα ως ακολούθως:

1.Γεώργιος Φραγκούλης του Παντελεήμωνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

2.Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος –Εκτελεστικό Μέλος

3.Ιωάννης Γιαννακάκης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

4.Γεώργιος Βλάχος του Σαμουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5.Ελένη Ξηνταράκου του Κυριακούλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Οι εξ αυτών Γεώργιος Βλάχος και Ελένη Ξηνταράκου ορίστηκαν από την Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κος Ιωάννης Γιαννακάκης ως μη εκτελεστικό μέλος δυνάμει της από 27.11.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησης σε σώμα.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ