ΓΔ: 789.62 1.34% Τζίρος: 38.33 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:28:35 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Τρ. Πειραιώς: Διπλασιασμός εσόδων, μέρισμα και δημιουργία neobank

Τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρ. Μεγάλου για το νέο business plan, τη δημιουργία νέας ψηφιακής τράπεζας, τη διανομή μερίσματος, την οικονομία και τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ουκρανία.

Υπερδιπλασιασμό εσόδων - κερδοφορίας, με διαφοροποίηση πηγών εσόδων και έμφαση στον τομέα του asset management, του bancassurance και του real estate, στοχευμένη πιστωτική επέκταση σε εξωστρεφείς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, σημαντική μείωση λειτουργικών δαπανών, διψήφια απόδοση ιδίων κεφαλαίων και έμφαση στην τεχνολογία με την ανάπτυξη νέας ψηφιακής τράπεζας προβλέπει ο σχεδιασμός της διοίκησης για την «Τράπεζα Πειραιώς της νέας εποχής».

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους με αφορμή το νέο business plan για την 5ετία 2022 – 2025, «η Τράπεζα Πειραιώς έχει περάσει πια στη επόμενη εποχή. Τα τελευταία 5 χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ ώστε να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να βελτιώσουμε την ποιότητα των κεφαλαίων, βελτιώσαμε τα ίδια τα κεφάλαιά μας και δημιουργήσαμε νέα κεφάλαια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εξυγίανση του ισολογισμού μας. Πλέον με σημείο εκκίνησης το 2021 και κοιτάζοντας το 2022 μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να σκεφτόμαστε πλέον τι αξία μπορούμε να δημιουργήσουμε για την τράπεζα, για τους μετόχους μας,για την ελληνική οικονομία και την κοινωνία.».

Σημείο εκκίνησης 2021Τελικοί στόχοι 2025
27,5 δισ. ευρώ εξυπηρετούμενα δάνειαΠερίπου 35 δισ. εξυπηρετούμενα δάνεια
400 εκατ. καθαρά έσοδα προμηθειώνΠερίπου 530 εκατ. καθαρά έσοδα προμηθειών
58 δισ. κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση*Περίπου 68 δισ. κεφάλαια πελατών υπό διαχείριση
900 εκατ. ευρώ λειτουργικά έξοδαΠερίπου 700 εκατ. ευρώ λειτουργικά έξοδα
5 εκατ. ενεργοί ιδιώτες πελάτεςΚαινοτόμος πλατφόρμα BankTeck

*Περιλαμβάνει καταθέσεις και κεφάλαια asset managment

Κεντρικός στόχος του σχεδιασμού είναι η επίτευξη ισχυρής επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και η διανομή μερίσματος στους μετόχους. Με σημείο εκκίνησης μια απόδοση ιδίων κεφαλαίων 3% το 2021 που αντιστοιχεί σε κέρδη ύψους 200 εκατ. ευρώ (πρόκειται για κέρδη που έχουν υπολογιστεί αφαιρώντας το κόστος εξυγίανσης του ισολογισμού, αφαιρώντας διάφορα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, αφαιρώντας τα έσοδα τόκων από την αποαναγνώριση των NPEs κ.α.) η τράπεζα στοχεύει σε κερδοφορία ύψους 700 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12% το 2025

Η απόκατάσταση της κεροδοφορίας, μέσω διαφοροποιημένων επαναλαμβανόμενων πηγών εσόδων, θα επιτρέψει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025, με στόχο τη διανομή του 35% των καθαρών κερδών. Ωστόσο υπάρχουν πιθανότητες η διανομή μερίσματος, μικρότερου ποσοστού, να επιτευχθεί από τη χρήση του 2023 σε συνάρτηση με τις γενικότερες εξελίξεις. Φιλοδοξία της τράπεζας. όπως τονίστηλε, είναι η διανομή μερίσματος να γίνει για τη χρήση του 2023.

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Γναρδέλλη, CFO του ομίλου Πειραιώς, η επίτευξη του στόχου κερδοφορίας θα βασιστεί σε 3 πυλώνες: την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, την πιστωτική επέκταση – αύξηση επιτοκιακών εσόδων και την μείωση του λειτουργικού κόστους.

Αναλυτικά:

  • Μείωση λειτουργικού κόστους. Θα συνεισφέρει 3 ποσοστιαίες μονάδες στο στόχο για την αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από 3% σήμερα στο 12%. Η μείωση του κόστους,  θα έχει την πιο άμεση θετική επίδραση στα αποτελέσματα καθώς υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για την περαιτέρω μείωση του δικτύου καταστημάτων και του προσωπικού του ομίλου. Το business plan προβλέπει την μείωση του λειτουργικού κόστους από περίπου 900 εκατ. ευρώ σήμερα σε 700 εκατ. ευρώ το 2025. Ο αριθμός εργαζομένων θα διαμορφωθεί στα 6.000 άτομα στην Ελλάδα από 9.000 άτομα σήμερα. Σημειώνεται ότι το 2022 η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει κοντά στο 6% βελτίωση που θα βασιστεί στις περικοπές λειτουργικού κόστους.
  • Έσοδα προμηθειών. Επιπλέον 3 ποσοστιαίες μονάδες στο στόχο αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να έρθουν από τα έσοδα προμηθειών με έμφαση τον τομέα του asset management, το bancassurance και το real estete. Η ανάπτυξη του asset management αποτελεί κεντρικό σημείο στο σχεδιασμό της τράπεζας με στόχο τα υπό διαχείριση κεφάλαια από 6 δις. σήμερα να φτάσουν τα 12 δις. το 2025. Η τράπεζα ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες την εξαγορά της Iolcus Investments, εξαγορά που ενισχύει άμεσα κατά 1 δισ. τα υπο διαχείριση κεφάλαια. Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει ήδη πολύ ισχυρή θέση στο bancassurance ενώ η εγχώρια αγορά βρίσκεται πολύ πίσω σε σχέση με την ΕΕ και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Σημαντικά έσοδα περιμένει η τράπεζα και από το κομμάτι του real estate με την αξία των ακινήτων στον ισολογισμό της να ανέρχεται σε 3,2 δις. ευρώ. Στόχος είναι μέσω της συναλλαγής Terra να αποαναγνωριστούν ακίνητα αξίας 800 εκατ. ευρώ. Οργανικά θα πωληθούν τα επόμενα χρόνια επιπλέον ακίνητα αξίας 500 εκατ. Σημαντικές επενδύσεις σχεδιάζονται και στην Trastor με στόχο το διπλασιασμό του χαρτοφυλακίου ακινήτων από 300 εκατ. σήμερα σε 600 εκατ. ευρώ. Το business plan προβλέπει τα καθαρά έσοδα προμηθειών από τα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ να ανέλθουν το 2025 σε περίπου 530 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση +32,5%.
  • Πιστωτική Επέκταση – Επιτοκιακά έσοδα. Τρεις ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων θα έρθουν από την πιστωτική επέκταση και την αύξηση των επιτοκιακών εσόδων. Η τράπεζα προβλέπει νέες εκταμιεύσεις δανείων 4,4 δις. ευρώ για το 2022, 4,4 δις. για το 2023, 4,5 δις. για το 2024 και 4,7 δις. ευρώ για το 2025 εκ των οποίων οι εκταμιεύσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο του RRF θα είναι περίπου 300 εκατ. ετησίως (με το ποσό αυτό να φτάνει τα 400 εκατ. το 2025). Έμφαση θα δοθεί στον τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών που αποτελούν τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της εγχώριας οικονομίας ενώ οι σχετικές διανειοδοτήσεις είναι και οι πλέον αποδοτικές για την τράπεζα. Σύμφωνα με το business plan το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων από 27,5 δις. ευρώ σήμερα θα ανέλθει στα 35 δις. ευρώ το 2025.

Το κόστος κινδύνου, δηλαδή η μείωση των προβλέψεων, θα έχει μικρή συμβολή στην ενίσχυση της κερδοφορίας καθώς έχει ήδη ενσωματωθεί στα αποτελέσματα.  

Στόχοι business plan20212025 (Ε)
Έσοδα προ προβλέψεων600~ 1.200
Λειτουργικό Κόστος900~ 700
Εξυπηρετούμενα Δάνεια27.000~ 35.000
Κεφάλαια υπό Διαχείριση6.000~ 12.000
Εργαζόμενοι στην Ελλάδα9.000~6.000
Δείκτης Κόστους προς Έσοδα59,00%<40%
Green asset ratio22,00%~32%
Διανομή μερίσματος--~35%

Σημ: Ποσά σε εκατ. ευρώ

Εξυγίανση ισολογισμού με 3 δισ. κεφάλαια

Όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, η αλλαγή σελίδας έγινε εφικτή αφού προηγουμένως αντιμετωπίστηκε η βαριά κληρονομία της κρίσης και το μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημείωσε ότι το 2021 ήταν μια πραγματικά σημαντική χρονιά για την τράπεζα καθώς κατάφερε άμεσα, μέσω της αύξησης κεφαλαίου (ύψους 1,4 δισ. ευρώ), αλλά και έμμεσα με διάφορες ενέργειες να ενισχύσει τα κεφάλαιά της συνολικά κατά 3 δισ. ευρώ, γεγονός που τις επέτρεψε να καταφέρει τόσο γρήγορα και σε τέτοια έκταση να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα, εξυγιαίνοντας τον ισολογισμό της. Συνολικά για την εξυγίανση του ισολογισμού η τράπεζα διέθεσε κεφάλαια ύψους 3,9 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος του 2021 ο δείκτης NPEs διαμορφώθηκε στο 13% από 45% ένα χρόνο πριν, ενώ στόχος για το 2022 ο δείκτης είναι να περιοριστεί στο 9% και κατόπιν σταδιακά να προσεγγίσει το 5%, με τελικό στόχο να συρρικνωθεί στο 3% μέχρι το τέλος του 2025. Σημειώνεται ότι από το απόθεμα των NPEs στο τέλος 2021, ύψους 4,9 δισ. ευρώ, ένα μεγάλο μέρος εμφανίζει υψηλές πιθανότητες ανακτησιμότητας καθώς περί τα 400 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ενώ δάνεια ύψους 1,9 δισ. ευρώ είναι μη καταγγελμένα εκ των οποίων 1,3 δισ. αποπληρώνονται και είναι βάσιμες οι προσδοκίες ότι πολλά από αυτά θα «θεραπευτούν» οργανικά και το 2023 θα αποχαρακτηριστούν από NPEs.

Στόχος της τράπεζας είναι το απόθεμα των NPEs 4,9 δισ. ευρώ να μειωθεί σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ το 2022 μέσω τιτλοποιήσεων ύψους 900 εκατ. ευρώ (πρόκειται για τις συναλλαγές Sunrise III και Solar) στο πλαίσιο του Σχεδίου Ηρακλής αλλά και άλλων ενεργειών. 

 202120222025
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων*3,00%~6%~12%
Δείκτης NPEs13,00%~9%~3%
Κεφαλαιακή Επάρκεια16,00%~16%>17$

*Μέσων ενσώματων κεφαλαίων (Roa TBV)

Το μεγάλο στοίχημα της νέας ψηφιακής τράπεζας

Υψηλές προσδοκίες και στόχοι έχουν τεθεί για τη νέα digital bank. Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου, «η τράπεζα παρακολουθούσε εδώ και πολύ καιρό τη συγκεκριμένη αγορά και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την δημιουργία μιας νέας ψηφιακής τράπεζας, η οποία θα έχει τραπεζική άδεια, δεν θα έχει καταστήματα και θα προσφέρει σε καταναλωτές (κατά βάση νεαρής ηλικίας) υπηρεσίες buy now pay later, θα παρέχει σε εμπόρους και άλλους δυνατότητες παροχής δικών τους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους πελάτες τους καθώς και όλη την γκάμα καταναλωτικών προϊόντων. Σε δεύτερο χρόνο και αφού πάρουμε την άδεια θα επιχειρήσουμε να περάσουμε 1 εκατ. πελάτες μας που βασικά δεν χρησιμοποιούν τραπεζικά καταστήματα (millennials, generation Z) στη νέα ψηφιακή πλάρφορμα. Απώτερος στόχος είναι τα εξάγουμε το μοντέλο αυτό σε όλη την Ευρώπη».

Ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι η νέα digital bank θα βοηθήσει την τράπεζα να μειώσει το κόστος του servicing στους πελάτες της ενώ θα δημιουργήσει ευκαιρίες για cross – selling.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας θα γίνει μέσω της Natech μια εταιρία υψηλής τεχνολογίας με έδρα τα Ιωάννινα με την οποία η τράπεζα προχώρησε σε κοινοπραξία στρατηγικού χαρακτήρα. «Στόχος μας είναι μέσω της συνεργασίας να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή πλατφόρμα με ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και προοπτική», σημείωσε.

Η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη της Bank Tech θα φτάσει τα 40 εκατ. ευρώ. Η αρχική εκτίμηση είναι για έσοδα άνω των 50 εκατ. ευρώ μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας το 2025.

Αισιοδοξία για την οικονομία, έμμεσες οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης

Ο κ. Μεγάλου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας, παρά τις αναταράξεις που δημιουργεί η νέα κρίση στην Ουκρανία. Όπως σημείωσε με αιχμή την πολύ καλή πορεία του τουρισμού - η τράπεζα εκτιμά ότι τα τουριστικά έσοδα την φετινή χρονιά θα φτάσουν τα επίπεδα του 2019η οικονομία θα παραμείνει σε πορεία ισχυρής ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι το 2022 η αύξηση του ΑΕΠ που θα κυμανθεί στο 3% με 4%. Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό προβλέπεται σταδιακή εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων από τα δεύτερο εξάμηνο με τον μέσο πληθωρισμό το 2022 να διαμορφώνεται στο 7%.

Σε ότι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα σημείωσε ότι αυτές θα είναι περιορισμένες και όχι άμεσες. Σημείωσε ότι το πρώτο τρίμηνο έκλεισε ιδιαίτερα θετικά για την τράπεζα χωρίς επιπτώσεις στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης ή την δημιουργία νέων «κόκκινων» δανείων. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, και υπό την προϋπόθεση ότι οι εξελίξεις δεν θα επιδεινωθούν δεν αναμένεται, ακόμα και στο αρνητικό σενάριο όπου ο πόλεμος θα παραταθεί για πολλούς μήνες, να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στις τράπεζες.

Στην παρουσίαση του νέου σχεδιασμού της τράπεζας μετείχε επίσης η Γενική Διευθύντρια Eπιχειρηματικού Σχεδιασμού, Ενημέρωσης Επενδυτών και ESG, Χρυσάνθη Μπαρμπέτη.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Με το «βλέμμα» στο guidance για το 2022 οι επενδυτές

Οι επενδυτές περιμένουν από τις διοικήσεις των τραπεζών την αναλυτική παρουσίαση των στόχων για την πιστωτική επέκταση, τη μείωση του κόστους και την κερδοφορία για το 2022 καθώς και τι θα γίνει με τις «ουρές» των «κόκκινων» δανείων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intrum Hellas: «Θεραπευμένα» δάνεια 300 εκατ. επέστρεψαν στην Τρ. Πειραιώς

Βιώσιμες λύσεις εξυπηρέτησης επέτρεψαν την επαναφορά «κόκκινων» δανείων στην κανονικότητα. Στόχος της Intrum Hellas είναι να ενθαρρύνει και συνενώσεις εταιρειών για τη δημιουργία πιο ανθεκτικών σχημάτων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Από μαύρο πρόβατο στις... ουρές επενδυτών για την ΑΜΚ

Πώς από αδύναμος κρίκος η Τράπεζα Πειραιώς πετυχαίνει την ολική επιστροφή στην κανονικότητα με την εξυγίανση του ισολογισμού της. Norges, BlackRock, Fidelity, Bain κ.α. μεταξύ των θεσμικών επενδυτών που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Πού θα «προσγειωθεί» η μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου

Σήμερα το Ενημερωτικό Δελτίο, αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών, μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές. Συμμετοχή από Πόλσον, Μυστακίδη, Helikon και ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Tι εκτιμούν αναλυτές για τη μετοχή.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Τρ. Πειραιώς, η επίθεση Τσίπρα και η «ηρωϊκή» ανακεφαλαιοποίηση του 2015

Τη σημαία του αγώνα κατά της αύξησης κεφαλαίου της Τρ. Πειραιώς σηκώνει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το 2015 η «υπερήφανη διαπραγμάτευση» είχε εξαφανίσει 33 δισ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών με μεγάλο χαμένο το ΤΧΣ.