ΓΔ: 788.3 1.17% Τζίρος: 25.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:15:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Pixabay

ΚΡΕΚΑ: Αύξηση των ζημιών κατά 7% το 2021, ξεπέρασαν τα 4,1 εκατ. ευρώ

Μειωμένος κατά 4,3% ο κύκλος εργασιών της εταιρείας εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων κατά 20% στα Ιωάννινα μετά την πώληση του σφαγείου ενώ κατά 3,7% έπεσαν οι πωλήσεις στην Αθήνα.

Υποχώρηση κατέγραψαν τα μεγέθη της ΚΡΕ-ΚΑ το 2021 με τον κύκλο εργασιών και αποτελέσματα της εταιρείας να καταγράφουν μείωση παρά το γεγονός ότι το μικρό περιθώριο κέρδους παρουσίασε μικρή αύξηση καθώς η έλλειψη ρευστότητας περιορίζει την ανάπτυξη της εταιρείας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών το 2021 ανήλθε σε 22.736.222 ευρώ έναντι 23.767.475 ευρώ την προηγούμενη χρονιά σημειώνοντας μείωση 4,3%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στον περιορισμό της δραστηριότητας στο υποκατάστημα της εταιρείας στα Ιωάννινα, όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 20% μετά την πώληση του σφαγείου της εταιρείας εκεί. Οι πωλήσεις στο υποκατάστημα Αθηνών μειώθηκαν κατά 3,7%, ενώ οι πωλήσεις του κεντρικού παρουσίασαν αύξηση κατά 3%. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 21.473.441 ευρώ το 2021 έναντι 22.478.477 ευρώ το 2020 σημειώνοντας επίσης μια αντίστοιχη μείωση της τάξεως του 4,5%

Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθαν σε 1.262.781 ευρώ το 2021 έναντι 1.288.998 ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση της τάξεως του 2%. Σημειώνεται ότι, το κόστος πωλήσεων της χρήσης 2020 επαναδιατυπώθηκε για σκοπούς συγκρισιμότητας και καλύτερης πληροφόρησης λόγο αναταξινόμησης αποσβέσεων ποσού 225.435 ευρώ στα άλλα λειτουργικά έξοδα της συγκριτικής περιόδου, οι οποίες σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία που ήταν σε αδράνεια. 

Το EBIT ανήλθε σε ζημίες 2.509.430 ευρώ το 2021 έναντι ζημιών 1.466.508 ευρώ το 2020, σημειώνοντας επιδείνωση της τάξεως του 71,1% κυρίως λόγω των ζημιών απομείωσης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ποσού 945.417 ευρώ.  Αντίστοιχα, το EBITDA ανήλθε σε ζημίες 921.531 ευρώ το 2021 έναντι ζημιών 811.739 ευρώ το 2020 σημειώνοντας επιδείνωση για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ποσού 4.127.986 ευρώ το 2021 έναντι ζημιών 3.855.121 ευρώ το 2020, σημειώνοντας αύξηση ζημιών της τάξεως του 7,1% η οποία οφείλεται κυρίως στην κυρίως στις ζημιές απομείωσης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ποσού 945.417 ευρώ.  Τα αποτελέσματα μετά από φόρους για την χρήση του 2021 ανήλθαν σε ζημιές 3.680.111 ευρώ έναντι ζημιών 3.551.125 ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση ζημιών της τάξεως του 3,6%. 

Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την χρήση 2020, αλλά παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, λόγω της έλλειψης ρευστότητας που περιορίζει την ανάπτυξη της εταιρείας.  Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 528.395 ευρώ το 2021 έναντι 567.348 ευρώ το 2020 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 6,9%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των αμοιβών του διοικητικού προσωπικού(-14%) κατά 33 χιλ.ευρώ. 

Τα έξοδα διάθεσης ανήλθαν σε 1.442.802 ευρώ το 2021 έναντι 1.609.486 ευρώ το 2020 σημειώνοντας μέιωση της τάξεως 10,4% Η μείωση οφείλεται στη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 97 χιλ.ευρώ (-10%) και στη μείωση των λοιπών εξόδων πλην αποσβέσεωνν κατά 66 χιλ.ευρώ (-11%)

Η μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης σε σχέση με την χρήση 2020 είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθούν ως ποσοστό πωλήσεων στο 8,7% από 9,2% το 2020

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 1.622.661 ευρώ το 2021 έναντι 1.651.505 ευρώ το 2020 σημειώνοντας μείωση της τάξεως 1,7%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας είναι υψηλά, λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισμού στα εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο δάνεια και τους τόκους υπερημερίας, καθώς το σύνολο του δανεισμού είναι ληξιπρόθεσμο. Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε στο 7,1% του κύκλου εργασιών. 

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 1.895.193 ευρώ το 2021 έναντι 718.729 ευρώ το 2020 σημειώνοντας αύξηση 163,7%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε ζημιές απομείωσης των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων ποσού 945.417 ευρώ και σε προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού 646.580 ευρώ (έναντι 428.114 ευρώ το 2020). 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

giaourti-yogurt-galaktokomika-trofima
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση του τζίρου αλλά και των ζημιών για την ΚΡΕ.ΚΑ στο εννεάμηνο

Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας το τελευταίο τρίμηνο του έτους αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τη συνέχιση της πανδημίας και την αύξηση του ενεργειακού κόστους, που επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρι Κρι: Στοχεύει σε μείωση του ενεργειακού κόστους και αύξηση εξαγωγών

Η γαλακτοβιομηχανία δημιούργησε μονάδα βιοαερίου για παραγωγή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας αποκλειστικά από τα υγρά απόβλητα & παραπροϊόντα της βιομηχανίας, ενώ θα θέσει σε λειτουργία και ένα ολοκληρωμένο σύστημα φωτοβολταϊκών.