ΓΔ: 1413.26 -0.42% Τζίρος: 105.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Agrotikos_Oikos_Spyrou
Αγροτικός Οίκος Σπύρου.

Οίκος Σπύρου: Μειώνει σε κάτω από 2 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

Μετά τη μείωση κατά 6,5 εκατ. ευρώ που είχε αποφασίσει η έκτακτη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας, οι 28.438.268 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές θα έχουν ονομαστική αξία 0,07 ευρώ.

Προχωράει η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου κατά το ποσό των 6.540.801,64 ευρώ που θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,07 ευρώ.

Από την εταιρία Αγροτικός Οίκος Σπύρου Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώθηκε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Απριλίου 2021 είχε αποφασίσει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του 1.990.678,76€ διαιρούμενο σε 28.438.268 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) .

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την με αριθμό Πρωτοκόλλου 2376239/11-06-2021 Ανακοίνωσή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 03/06/2022 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας Κατόπιν των ανωτέρω, από την 08/06/2022 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία των 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Αγροτικός Οίκος Σπύρου η ΓΣ, στην οποία παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 68,24% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, αποφασίστηκε με απαρτία 68,24% και ομόφωνη πλειοψηφία 67,17% η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια ένα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (6.540.801,64) ευρώ, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών αυτής.

Η μείωση θα γίνει δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ (28.438.268) μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι τρία λεπτά (0,23) ευρώ ανά μετοχή. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (1.990.678,76€) διαιρούμενο σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ (28.438.268) κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμίας επτά λεπτών του ευρώ (0,07€) . 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Agrotikos_Oikos_Spyrou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Άνοδος σε πωλήσεις και κέρδη εννεαμήνου

Οι πωλήσεις της εταιρείας για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 10.802.110 ευρώ έναντι 10.399.785 ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο για το 2020, ενώ για το γ' τρίμηνο του 2021 σε 2.367.848 έναντι 2.096.150 για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Agrotikos_Oikos_Spyrou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προχωράει στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 1,5 εκατ. ο Οίκος Σπύρου

Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου, το ομολογιακό δάνειο που θα καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση άλλων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.