ΓΔ: 875.47 1.86% Τζίρος: 38.12 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Trastor

Trastor: Έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Επίσης η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor αποφάσισε την δωρεάν διάθεση 73.551 μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο και 1.462.692 μετοχών στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, αξίας 0,50 ευρώ η μετοχή.

Το «πράσινο φως» για διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2021, καθώς και τη δωρεάν διάθεση μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο και στελέχη της εταιρείας, «άναψε» η τακτική Γενική Συνέλευση της Trastor. Στον διευθύνοντα σύμβουλο θα δοθούν 73.551 μετοχές αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία.

Επίσης αποφασίστηκε να δοθεί στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, 1.462.692 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Trastor, από την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2021 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα). 

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία" κατά τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 (Record date). 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής: 

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της. 

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής (δηλαδή έως την 29η Ιουλίου 2027). 

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, η ΓΣ της εταιρείας ενέκρινε την έκδοση και δωρεάν διάθεση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 73.551 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 36.775,50 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο "αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (βραχυπρ.)" το οποίο έχει σχηματίσει η εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

Επιπλέον, ενέκρινε τη δωρεάν διάθεση στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, σύμφωνα με τους όρους αυτού και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην σχετική από 19.05.2022 απόφαση του ΔΣ, 1.462.692 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία, δυνάμει αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω κεφαλαιοποίησης ποσού 731.346 ευρώ εκ του διανεμητού αποθεματικού υπό τον τίτλο "αποθεματικό προγραμμάτων παροχής κινήτρων (μακροπρ.)" το οποίο έχει σχηματίσει η Εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Απέκτησε κτίριο γραφείων στο Μαρούσι έναντι 27 εκατ. ευρώ

Η Trastor αυξάνει το αποτύπωμά της στην αγορά ακινήτων γραφείων που βλέπουν τα ενοίκια να ενισχύονται. Με την προσθήκη του νέου κτιρίου, το χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης έχει πλέον επιφάνεια 65.000 τμ..
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Αποφασίζει διανομή μερίσματος και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Trastor οι μέτοχοι θα κληθούν να δώσουν έγκριση σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.