ΓΔ: 907.06 -1.15% Τζίρος: 41.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Ελλάκτωρ: Στα 117 εκατ. ευρώ τα EBITDA στο α' εξάμηνο με «άλμα» 134%

Τα συνολικά έσοδα του κατασκευαστικού ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν στα 479 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 22%. Στα 12 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη 12 εκατ. έναντι ζημιών το 2021.

Αυξημένα οικονομικά μεγέθη παρουσίασε ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς καταγράφοντας ισχυρή βελτίωση των μεγεθών του και τα EBITDA να εκτοξεύονται κατά 134% στα 117 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικά ενισχυμένος ήταν στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών για την Ελλάκτωρ καθώς διαμορφώθηκε στα 479 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 22% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2021.

Στα 126 εκατ. ευρώ έφτασαν τα συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) σημειώνοντας άνοδο κατά 65%, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε να καταβάλει 9 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις στους οδηγούς που είχαν αποκλειστεί εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ελπίς». 

Το σύνολο ενεργητικού του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε 2,9 δισ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα με την 31.12.2021 (€2,8 δισ.). Τα ταμειακά διαθέσιμα (ταμείο και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού) του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των διαθεσίμων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους 43 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν στα 458 εκατ. ευρώ από 470 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, κυρίως λόγω της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων.

Στα 31 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ φόρων (EBT) αντιστρέφοντας πλήρως την αντίστοιχη περυσινή εικόνα όπου η Ελλάκτωρ είχε καταγράψει ζημιές 48 εκατ. ευρώ, ενώ στα 12 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη έναντι ζημιών ύψους 55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνεια χωρίς αναγωγή 414,5 εκατ. ευρώ και καταθέσεις 29,9 εκατ. ευρώ), διαμορφώθηκε σε 576 εκατ. ευρώ στις 30.06.2022, εκ των οποίων 367 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι 578 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της η Ελλάκτωρ, στο σύνολο των δανείων συμπεριλαμβάνονται ποσά από δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ χωρίς δικαίωμα αναγωγής στη μητρική εταιρεία (non recourse debt) ύψους 414,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή χωρίς τα δάνεια της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, το σύνολο των δανείων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2022 σε €1.004 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των δανείων των περιουσιακών στοιχείων κατεχομένων προς πώληση ύψους 252 εκατ. ευρώ).

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο στα 42,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 12,6 εκατ. ευρώ αφορούν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι λειτουργικών εκροών ύψους 1,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 385 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2022 έναντι 363 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά 22 εκατ. ευρώ, ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας σε 307 εκατ. ευρώ την 30.06.2022 έναντι 286 εκατ. ευρώ την 31.12.2021, δηλαδή αυξημένα κατά 21 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελεσμάτα του πρώτου εξαμήνου, ο CEO της Ελλάκτωρ Ευ. Μπουλουτάς δήλωσε ότι «οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου Εξαμήνου 2022 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επιβεβαιώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον».

Πρόσθεσε επίσης ότι «σε συνέχεια της προσφοράς εξαγοράς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΜΟΕ) του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και με δεδομένη τη θετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ την 25.08.2022 για τη συναλλαγή, οι δραστηριότητες του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν πλέον για τον όμιλο διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».

Παρουσιάζονται, ωστόσο, ως μέρος του Ομίλου για σκοπούς συγκρισιμότητας των μεγεθών αλλά και διακριτά για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων. Ο Όμιλος παρουσίασε έσοδα €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων τα €426 εκατ. είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €125,5 εκατ., αυξημένα κατά 65%, από τα οποία τα €82,1 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου.

Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €30,9 εκατ. εκ των οποίων τα €5,6 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για τον όμιλο σε €12,4 εκατ. έναντι ζημιών €54,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ωστόσο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημίες €7,4 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα, της οποίας το ανεκτέλεστο ανέρχεται πλέον σε €2,8 δισ., κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επαφές Ελλάκτωρ με AVAX για εξαγορά ποσοστών στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Οι δυο εταιρείες βρίσκονται σε συζητήσεις για την αγορά μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.. Η επί της αρχής αυτής συμφωνία εξαρτάται από όρους, αιρέσεις και προϋποθέσεις, οι οποίες δεν την καθιστούν οριστική αναφέρει η Avax.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο 93,42% έφτασε το ποσοστό της Reggeborgh στη Reds μετά τη δημόσια προσφορά

Στον όμιλο Ελλάκτωρ πέρασε το 33,15% της Reds καθώς 235 μέτοχοι αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση της Reggeborgh, με τον όμιλο να κατέχει πλέον 53.655.043 μετοχές. Δεν θα προχωρήσει στη διαγραφή της μετοχής από το ΧΑ.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Προχώρησε σε εκδόσεις ομολογιακών δανείων ύψους 775 εκατ.

Η Ελλάκτωρ προέβη στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ και η θυγατρική ΑΚΤΩΡ προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 275 εκατ. ευρώ. Τα κοινά ομολογιακά δάνεια καλύφθηκαν από Eurobank και Alpha Bank.
xristoforou
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Η Διοίκηση πρότεινε τον Οδυσσέα Χριστοφόρου για μέλος του ΔΣ

Ο κ. Χριστοφόρου εργάζεται στον ΟΠΑΠ από το 2014 και από το 2019 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Από το 2008 έως το 2014 υπηρέτησε ως Εντεταλμένος Διευθυντής στην Τράπεζα της Ελλάδος.