ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Prodea Inv.

Αύξηση κατά 13,1% στον κύκλο εργασιών της Prodea, στα 111,4 εκατ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 76,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2022.

Αύξηση κατά 13,1% σημείωσε το εννεάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Prodea Investments, που ανήλθε σε 111,4 εκατ. έναντι 98,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2021. Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,110 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2022.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η αύξηση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 130,0 εκατ. έναντι 124,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2021 (αύξηση 4,5%).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 76,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2022 έναντι 75,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 2.692,9 εκατ. έναντι 2.455,4 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 9,7%).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε 1.457,7 εκατ. ή 5,71 ανά μετοχή έναντι 1.396,3 εκατ. και 5,47 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για την περίοδο που έληξε την 30.09.2022).

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στη σημερινή του συνεδρίαση, αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,110 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό), έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2022 και καθόρισε τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Από την Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2022 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τη Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Prodea: Eφάπαξ πρόσθετο premium στους ομολογιούχους 2 ευρώ/ομολογία

Δικαιούχοι καταβολής είναι οι κάτοχοι Ομολογιών που εμφαίνονται στο μητρώο Ομολογιούχων κατά την 15.12.2023, ήτοι κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων.