Φώτο: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Το χρονοδιάγραμμα για επιστροφή κεφαλαίου από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Στις 5 Μαρτίου η αποκοπή και από τις 11 Μαρτίου 2020 θα αρχίσει να καταβάλλεται η επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ ανά μετοχή από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Η 11η Μαρτίου 2020 ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ύψους 0,17 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αποκοπή θα γίνει στις 5 Μαρτίου. Στις 18 Δεκεμβρίου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είχε αποφασίσει την μεγάλη επιστροφή κεφαλαίου ύψους 19,36 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18ης Δεκεμβρίου 2019 ενέκρινε την εισηγητική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιστροφή  ποσού 0,17 € ανά μετοχή στους μετόχους, συνεπεία ισόποσης αύξησης και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας.  Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου θα είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2020 (record date) και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής επιστροφής Κεφαλαίου ορίζεται η Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020. Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους λογαριασμούς των Χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 30 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα (40) ημερών από την τελική εγκριτική απόφαση.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ