ΓΔ: 1021.16 -2.97% Τζίρος: 91.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: O διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. Άνθιμος Αμανατίδης

ΕΥΑΘ: Πράττουμε για ένα βιώσιμο παρόν, σχεδιάζουμε ένα αειφόρο μέλλον

Η ΕΥΑΘ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Πλάνου για την περίοδο 2021-2024 αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που βασίζονται στο τρίπτυχο βιώσιμη ανάπτυξη - ανθεκτικότητα - κοινωνική συνοχή.

Σε πρωτοβουλίες βασιζόμενες στους πυλώνες της αειφορίας προχωρά η ΕΥΑΘ, εν μέσω ενός δύσκολου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, την ίδια στιγμή που η κλιματική αλλαγή καθιστά επιτακτική την αναβάθμιση των υποδομών. Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άνθιμος Αμανατίδης, «η ΕΥΑΘ, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προσπαθεί μέσω της δραστηριότητάς της και των κεφαλαιακών ροών της να κατευθυνθεί προς «πράσινες» επενδύσεις και επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού».

Αναλυτικά το άρθρο του κ. Αμανατίδη

Η ΕΥΑΘ δεν είναι απλά μια εταιρεία ύδρευσης. Ο κοινωνικός της ρόλος, η περιβαλλοντική της συνείδηση, η συμβολή της στη βιωσιμότητα και η συνδρομή της στην ανθεκτικότητα των υποδομών είναι εγγενή στοιχεία του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η αειφορία. 

Άλλωστε, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η μία πρόκληση διαδέχεται την άλλη, από την πανδημία και την κλιματική αλλαγή μέχρι την εισαγόμενη ενεργειακή κρίση, η εταιρεία δεν θα μπορούσε παρά να αναλάβει έμπρακτες πρωτοβουλίες γύρω από το τρίπτυχο βιώσιμη ανάπτυξη - ανθεκτικότητα - κοινωνική συνοχή, τρία πεδία που αποτελούν άλλωστε συγκοινωνούντα δοχεία.
 
Η πανδημία και η κλιματική κρίση κατέδειξαν ότι ο αναπτυξιακός σχεδιασμός μας πρέπει να έχει μακροπρόθεσμη οπτική, ώστε η οικονομική ευημερία του σήμερα να μην αποβαίνει σε βάρος των μελλοντικών γενεών. Την ίδια στιγμή, η συχνή εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων καθιστά επιτακτική τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υποδομών μας και συνακόλουθα των κοινωνικών δομών, ενώ και η διεθνής αύξηση των ενεργειακών τιμών επιτάσσει παράλληλα τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην εγχώρια οικονομία και τους καταναλωτές.

Καθημερινά στην ΕΥΑΘ παρέχουμε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες, επιχειρήσεις και βιομηχανίες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Διαχρονική δέσμευση της ΕΥΑΘ απέναντι στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, να αυξάνουμε την παραγόμενη προστιθέμενη αξία, να εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές μας, να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Και παράλληλα να παρέχουμε ένα ασφαλές και αξιοπρεπές εργασιακό περιβάλλον. Μόνον έτσι η εταιρεία μας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αειφόρο και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Προς αυτήν την κατεύθυνση η καινοτομία και η ψηφιοποίηση είναι βεβαίως πολύτιμα εργαλεία.

Η ΕΥΑΘ, αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προσπαθεί μέσω της δραστηριότητάς της και των κεφαλαιακών ροών της να κατευθυνθεί προς «πράσινες» επενδύσεις και επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας για ένα βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα αντανακλάται στις ακόλουθες δράσεις: βελτιστοποιούμε τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, επενδύουμε σε έργα υποδομής και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, διενεργούμε τακτικούς και αυστηρούς ελέγχους για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιµου νερού, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο Σύστηµα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά και πολιτική ίσων ευκαιριών και πολυµορφίας.

Επίσης, επενδύουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζόμενους, υλοποιούμε και στηρίζουμε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εφαρμόζουμε εκτενές πρόγραµµα κοινωνικής προσφοράς, ενώ διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε νερό των ευπαθών ομάδων των συμπολιτών μας.

Ειδικότερα, βάσει του εγκεκριμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Πλάνου για την περίοδο 2021-2024, οι πρωτοβουλίες της εταιρείας στον τομέα του περιβάλλοντος αφορούν: 

  • στην αύξηση της περιβαλλοντικής ασφάλειας στα πεδία της ρύπανσης και των υδάτινων πόρων. Επεκτείνουμε τη χρήση της τεχνολογίας και βελτιστοποιούμε τη διαδικασία παρακολούθησης για την προστασία της ποιότητας του  νερού και την αποτροπή τυχόν περιστατικών ρύπανσης.
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους των εγκαταστάσεών μας, κυρίως της ενεργειακής κατανάλωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μετατροπή του κεντρικού μας κτιρίου διοίκησης σε «πράσινο» κτίριο.
  • στην επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αναβάθμιση της επεξεργασίας των λυμάτων και εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου τον Οκτώβριο του 2023, όπως και φωτοβολταϊκών έως το 2024.
  • στην υλοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής νερού, την εφαρμογή αυτοματισμών, ελέγχων και την ψηφιοποίηση των λειτουργιών και συστημάτων της ΕΥΑΘ: εγκατάσταση CRM συστήματος έως το 2023, ενίσχυση και επέκταση του νέου συστήματος SCADA ύδρευσης έως το 2023 και συνεχής ψηφιακή αναβάθμιση των εσωτερικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών.
  • στην επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές, αλλά και στην επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης με διπλασιασμό των δυνατοτήτων της.
  • στη σταδιακή αντικατάσταση τα επόμενα χρόνια 200.000 συμβατικών  υδρομέτρων  από «έξυπνα υδρόμετρα».

Επίσης, υπηρετούμε τον κοινωνικό μας ρόλο εστιάζοντας σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές στην πληροφορική και στη διαχείριση των δικτύων, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας των εργαζομένων της ΕΥΑΘ και τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη, όπως και στην επέκταση και αναβάθμιση του αποχετευτικού δικτύου με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Έως το 2030 μάλιστα στοχεύουμε στη μείωση κατά 50% του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, στη μείωση κατά 20% του υδάτινου αποτυπώματος, αλλά και στον περιορισμό του μη τιμολογούμενου νερού κατά 50%. Πράττουμε για ένα βιώσιμο παρόν και σχεδιάζουμε παράλληλα ένα αειφόρο μέλλον για τα παιδιά μας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

eyath-nero
ESG

Συνεργασία ΕΥΑΘ με Aegean Rebreath για την προστασία της θάλασσας

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν για την εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών, της προώθησης του εθελοντισμού και ανάπτυξης τεχνογνωσίας μέσα από πιλοτικά πρότζεκτ σε θέματα αειφορίας και κυκλικής οικονομίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΕπ: Μόνο το 27% των εταιρειών στην Ελλάδα θα επενδύσει σε μέτρα για το κλίμα

Το μερίδιο των εταιρειών οι οποίες επένδυσαν σε μέτρα για το κλίμα εντός του 2021 ήταν οριακά πιο χαμηλό από το 45% που καταγράφτηκε το 2020. Στο μέλλον, το 46% των επιχειρήσεων της ΕΕ σχεδιάζει να κάνει τέτοιες επενδύσεις.