ΓΔ: 1275.09 0.14% Τζίρος: 322.82 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

Flexopack: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK Α.Ε.» (εφεξής ως  «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουνίου 2023 ενέκρινε τη διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και ειδικότερα ενέκρινε την καταβολή συνολικού ποσού 1.765.916,10  Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,15 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό).

 Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από άρθρο 24 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0075 Ευρώ) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,1425 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό), το οποίο είναι προσαυξημένο κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018.

 Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2023.

 Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσεως 2022 είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι την Τρίτη, 4 Ιουλίου 2023 (record date).

 Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» ως ακολούθως:

 1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

 2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.

 Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2028, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

 Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 210-6680000, e-mail: [email protected]).

 

Κορωπί, 20 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ